Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Pengestøtte til museer og kulturinstitusjoner

Bye, Ane Frederikke Endret:13.09.2019 14:53

Driver du et museum eller en kulturinstitusjon i Øvre Eiker? Da kvalifiserer du kanskje til pengestøtte fra oss.

Hva kan du få støtte til?

Drift av museer og kulturinstitusjoner.

Hvor mye kan vi få?

Den totale summen til fordeling er 1 972 000,-.
Denne summen fordeles mellom søkerne i forhold til retningslinjene for utmåling av tilskudd til museer og kulturinstitusjoner.

Når kan du søke?

Hvis ikke du står på listen over hvem som kan søke må du søke senest 1. august året før dere ønsker å søke om tilskudd om å komme inn på listen. Søknadsfristen er i 2019 utsatt til 15. oktober!

Hvis du står på listen over hvem som kan søke må du søke innen 5. juni for inneværende år.

Hvem kan søke?

De følgende institusjonene er kvalifisert til støtte under ordningen:

 • Buskerudmuseet, avdeling Nøstetangen
 • Buskerudmuseet, avdeling Fossesholm
 • Vestfossen kunstlaboratorium
 • Nedre Buskerud hjemmefrontmuseum
 • Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter

Hva får du ikke støtte til?

Institusjoner som ikke står på listen over hvem som kan søke kan ikke søke driftsstøtte fra kommunen. De kan likevel kvalifisere til engangstilskudd eller rentefrie lån/investeringstilskudd.

Står det en forening bak kan denne kvalifisere til driftsstøtte.

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjemaet for pengestøtte til museer og kulturinstitusjoner her (søknadsdato for 2019 er passert).

Du bør ha disse tingene klart:

 • Kontaktinformasjon, inkludert organisasjonsnummer
 • Bankkontonummer
 • Regnskap og årsrapport for foregående år
 • Forventet statlig og fylkeskommunal driftsstøtte for inneværende år
 • Oversikt over egeninntjening unntatt gaver foregående år
 • Besøkstall foregående år
 • Antall medieomtaler foregående år
 • Antall som har engasjert seg i institusjonens Facebook-innlegg foregående år
 • Tildelt statlig og fylkeskommunalt tilskudd foregående år
 • Antall mottakere av elektronisk nyhetsbrev fra institusjonen eller antall medlemmer i venneforening/eierforening per 31.12 foregående år
 • Antall deltakere i Den kulturelle skolesekken eller barnehagebesøk foregående år
 • Antall deltakere på gruppebesøk av innvandrere eller flyktninger foregående år
 • Antall deltakere på besøk fra næringslivet foregående år
 • Antall deltakere i gruppebesøk fra organisert eldreaktivitet foregående år

I løpet av søknaden vil du få informasjon om ting som du må ettersende til tilskudd@ovre-eiker.kommune.no. De kan du samle opp og sende i en egen e-post, som du merker med navn på institusjonen.

Nye institusjoner som ikke har fått støtte før

For nye institusjoner finner du søknadsskjema for å komme inn på listen her.

Du bør ha disse tingene klart:

 • Kontaktinformasjon, inkludert organisasjonsnummer
 • Regnskap og årsrapport for foregående år
 • Forventet statlig og fylkeskommunal driftsstøtte for inneværende år
 • En vurdering av deres økonomiske bærekraft, herunder egeninntjening
 • En vurdering av deres kvalitet, herunder deres betydning og evne til fornyelse og videreutvikling
 • En vurdering av deres samfunnsnytte, herunder bredde i form av besøk og formidling til barn og unge.

I løpet av søknaden vil du få informasjon om ting som du må ettersende til tilskudd@ovre-eiker.kommune.no. De kan du samle opp og sende i en egen e-post, som du merker med navn på institusjonen.

Hva gjør vi med søknaden?

Vi beregner en poengsum på den måten som står i søknadsskjemaet for hver institusjon og legger disse poengene sammen. Så legger vi sammen poengsummene for de tre siste årene og deler potten penger på de samlede poengene. Institusjonene får utbetalt støtte for sin samlede poengsum for de tre siste årene.

Vi kvalitetssikrer at de som har offentlig støtte fra stat og fylke også får det de skal fra kommunen før vi fordeler til de andre.

Ved innføringen i 2018-2020 har vi en overgangsordning hvor 1/3 av ordningen innføres hvert år.

Nye institusjoner faser vi inn i ordningen med 1/3 hvert år.

Når det gjelder søknader om å komme inn på listen over kvalifiserte institusjoner gjør administrasjonen en vurdering og kommer med en anbefaling til kommunestyret. Det er kommunestyret som tar stilling til om dere kommer inn på listen. Dette gjøres vanligvis i desember.

Når vi har behandlet søknaden får du et vedtaksbrev i Altinn og eventuelt tilskudd blir utbetalt. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet.

Hva må du gjøre hvis du får penger?

Du må passe på å bruke pengene på det som var tenkt. Hvis pengene blir brukt på noe annet kan vi komme til å kreve dem tilbakebetalt. Det gjelder også hvis pengene overføres til annen avdeling innen samme organisasjon uten forutgående avtale med kommunen.

Rapportering skjer ved søknad neste år. Hvis dere legger ned eller innstiller aktiviteten og dermed ikke søker på nytt må dere levere årsrapport og regnskap til oss likevel.

Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjene for pengestøtte til museer og kulturinstitusjoner
Generelle regler for saksbehandling, kontroll og tilbakebetaling

Tildelinger for 2019

Øvre Eiker kommune har nå fordelt tilskudd til museer og kulturinstitusjoner for 2019.

Tilskuddene fordeles etter et nytt poengsystem, så i 2019 er omtrent 60 % av støtten fordelt etter hva de fikk før og 40 % etter nærmere bestemte kriterier. I tillegg sikrer systemet at kommunen dekker sin andel, der hvor staten og fylkeskommunen også gir tilskudd.

Slik ble fordelingen:

InstitusjonTilskuddEndring fra 2018 til 2019
Nøstetangen Norsk GlassmuseumKr 542 021- 8 979
Fossesholm HerregårdKr 202 263+ 138 589
Nedre Buskerud HjemmefrontmuseumKr 54 210- 5 790
Vestfossen KunstlaboratoriumKr 1 010 000+ 160 000
Norsk Motorhistorisk SenterKr 163 506+ 41 052Opprettet: 13.12.2018 14:32