Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Rentefrie lån, forskuttering av spillemidler og investeringstilskudd

Bye, Ane Frederikke Endret:25.03.2022 11:55

Hvis du har planer om et større bygge- og anleggsprosjekt innen idrett, fysisk aktivitet og kultur kan det hende du kan få støtte fra kommunen.

Hva kan du få støtte til?

Hvis kommunen har penger til det kan du få følgende støtte:

 • Rentefrie lån
 • Rentefrie lån til forskuttering av spillemidler og/eller momskompensasjon
 • Investeringstilskudd
 • Begrenset avdragsfrihet på lån

Hvor mye kan vi få?

Vi vurderer hver søknad for seg. Administrasjonen vurderer søknaden opp mot likviditeten til kommunen. Kommunestyret fatter endelig vedtak, og kan se bort fra administrasjonens vurdering.

Når kan du søke

Det er løpende søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Idelle aktører i Øvre Eiker kommune kan søke om støtte etter denne ordningen. Enkeltpersoner og næringsdrivende kan ikke søke.

Hva får du ikke støtte til?

Du kan ikke få støtte under denne ordningen til drift eller til andre utviklingsprosjekter.

Du kan sjekke våre andre støtteordninger her.

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjema for rentefrie lån, forskuttering av spillemidler og investeringstilskudd her

Du bør ha disse tingene klart:

 • Kontaktinformasjon
 • Kontonummer
 • Prosjektbeskrivelse med finansieringsplan og plan for drift
 • Eventuelle tilsagn om støtte fra andre eller opplysninger om hva du har søkt andre om
 • Nødvendige offentlige godkjenninger

I løpet av søknaden skal du laste opp prosjektdokumentasjon i èn pdf-fil på maksimalt 5 megabyte. Sørg for å ha denne klar til opplasting før du begynner å svare. 


Hva gjør vi med søknaden?

Administrasjonen vurderer søknaden på bakgrunn av følgende kriterier, og kommer med en anbefaling til kommunestyret:

 • Grad av samfunnsnytte i prosjektet
 • Forventet effekt opp mot kommunens bidrag
 • Gjennomførbarhet
 • Risiko for manglende gjennomføring eller tap

Administrasjonen innhenter synspunkter på søknaden fra idrettsrådet, musikkrådet og/eller teaterrådet, hvis de er relevante.

Kommunestyret tar stilling til om søknaden skal innvilges og på hvilke vilkår.

Når vi har behandlet søknaden får du et vedtaksbrev i Altinn med forslag til eventuell låneavtale og/eller akseptbrev for tilskudd. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet.

Hva må du gjøre hvis du får støtte?

Du må godta låneavtalen og/eller akseptere vilkår for tilskudd før du får utbetalt støtten. Du må passe på å bruke pengene på det som var tenkt og følge oppsatte nedbetalingsplaner og vilkår.

Hvis du ikke mottar spillemidler og/eller momskompensasjon står du fortsatt ansvarlig for å betale tilbake forskuddet til kommunen.

Vedtaket du får vil inneholde hva slags rapportering kommunen krever. Rapporterer du ikke kan du måtte betale tilbake støtten.

Skjer det viktige endringer i prosjektet som gjør at dere ikke får brukt opp all støtten, skal dere gi beskjed til tilskudd@oeiker.no snarest og senest innen 3 måneder og betale tilbake det dere ikke trenger.

Vi skal vanligvis ha inn et sluttregnskap. Hvis det ikke blir godkjent får du ikke spillemidler du normalt ville fått.  

Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjer for rentefrie lån og investerinstilskudd

Opprettet: 13.12.2018 12:48