Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Samskaping og sosialt entreprenørskap

Bye, Ane Frederikke Endret:26.10.2019 00:50

NB! Ordningen utgår fra 22. oktober 2019. Søknader som ikke er ferdigbehandlet vil bli behandlet etter denne ordningen. Fra 1. januar 2020 er det mulig å søke på den nye ordningen for Prosjektstøtte til nyskapende tiltak i stedet.


Har du en spennende idé du gjerne vil sette ut i livet? Hvis du samarbeider med andre kan du kanskje få litt engangs prosjektstøtte fra oss.

Hva kan du få støtte til?

Vi gir støtte til utvikling av nyskapende løsninger til beste for innbyggerne i Øvre Eiker som utvikles i samarbeid mellom flere.

Hvor mye kan vi få?

Den totale summen til fordeling er 68 075,-. 
Maksimal tildeling til ett enkelt prosjekt er 1/3 av rammen for støtteordningen.

Når kan du søke?

Det er løpende søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Dere må være et partnerskap av minst tre partnere. Dere bør helst komme fra minst 2 sektorer i samfunnet. Med sektorer mener vi sivilsamfunn, privat sektor og offentlig sektor. Én av dere må søke på vegne av dere alle.

Kommer dere fra samme sektor alle sammen må samarbeidet være nyskapende for dere og det må være penger igjen når andre søkere i samme runde har fått tildeling. Det kan likevel være smart å søke.

Hva får dere ikke støtte til?

Privatpersoner kan ikke søke.

Dere får ikke støtte til vanlig drift eller prosjekter som er vanlige for dere. Det dere gjør må tilføre noe nytt til lokalsamfunnet.

Vi gir støtte i denne ordningen bare én gang til samme formål.

Støtteordningen er heller ikke en vanlig nærings- eller gründerordning. Prosjekter kan likevel ta sikte på å utvikle kommersielt levedyktige løsninger, men det må være et utpreget og utradisjonelt samarbeid i prosjektet som er nødvendig for at løsningen skal lykkes.

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjemaet for tilskudd til samskaping og entreprenørskap her.

Disse tingene bør du ha klart:

 • Kontaktinformasjon og organisasjonsummer til søker og partnere
 • Bankkontonummer
 • En enkel prosjektplan
 • En enkel finansieringsplan
 • Dere bør ha tenkt gjennom hva dere venter skal være nyskapningen og innovasjonen i prosjektet
 • Dere bør ha tenkt gjennom hva de ulike partnerne skal bidra med
 • Dere bør ha en plan for å dele erfaringer, læring og løsninger med andre
 • Dere bør ha tenkt gjennom hvilken nytte andre enn dere vil ha av det dere utvikler
 • Dere bør ha tenkt gjennom om dette er gjennomførbart, levedyktig og realistisk.
 • Hvordan dere har forankret prosjektet innad hos partnerne.

I løpet av søknaden vil du få informasjon om ting som du må ettersende til tilskudd@oeiker.no. De kan du samle opp og sende i en egen e-post, som du merker med navn på prosjektet.

Hva gjør vi med søknaden?

Administrasjonen går inn og vurderer prosjektet etter følgende kriterier:

 • Grad av forventet nyskaping og innovasjon i prosjektet
 • Grad av felles innsats i prosjektet
 • Grad av felles nytte i prosjektet
 • Planer for deling og grad av nytte utover deltakerne i prosjektet
 • Gjennomførbarhet, levedyktighet og realisme i prosjektet
 • Grad av forankring innad i partnerorganisasjonene

Så foreslår administrasjonen en prioritering ut fra dette. Kommunestyrets fagkomité 3 vurderer dette, og kommer med en innstilling til kommunestyret, som gjør endelig vedtak.

Det vil derfor kunne ta mellom 1 og 4 måneder å få svar på søknaden, avhengig av når på året dere søker.

Når vi har behandlet søknaden får du et vedtaksbrev i Altinn og eventuelt tilskudd blir utbetalt. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet.

Hva må du gjøre hvis du får penger?

Dere må bruke pengene på det dere tenkte å gjøre. Vi har forståelse for at ting kan ta en litt annen retning enn opprinnelig planlagt, og for at dere mislykkes med prosjektet. Så lenge dere kan dokumentere at dere har gjort endringer fordi dere har lært underveis og forsøkt å forbedre prosjektet er det greit med endringer.

Hvis dere vil gjøre så store endringer at dette blir et helt annet prosjekt må dere ta kontakt med oss på tilskudd@oeiker.no og søke om tillatelse til å bruke pengene på dette.

Bruker dere pengene på drift, personlig forbruk eller på andre prosjekter uten tillatelse vil dere måtte betale tilbake pengene.

Når prosjektet er over eller det har gått et år siden dere fikk støtte må dere levere en enkel rapport om hva dere har gjort og hvordan dere vurderer det, samt et enkelt prosjektregnskap til tilskudd@oeiker.no.

Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjene for tilskudd til samskaping og sosialt entreprenørskap
Generelle regler for saksbehandling, kontroll og tilbakebetaling

Opprettet: 13.12.2018 10:48