Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Kultur

Skjønnsbasert tilskudd

Har du tenkt å gjøre noe bra for folk i Øvre Eiker, og som ikke får støtte fra oss på andre måter? Da kan du søke om skjønnsbasert tilskudd.

Hva kan du få støtte til?
Vi gir støtte til kulturelle og frivillige tiltak og nyskapende tiltak som har verdi for innbyggere i Øvre Eiker. Det kan være støtte til investeringer, oppstart eller drift.

Hvor mye kan vi få?
Den totale summen til fordeling kommer snart.

Det er politikerne i kommunestyret som bestemmer hvor mye du kan få, fra år til år. Ingen kan få mer enn den totale summen til fordeling. Politikerne skal ta hensyn til helheten når de vurderer hva den enkelte kan få.

Når kan du søke?
Det er én søknadsfrist, 15. mai hvert år. Du kan søke om aktiviteter som foregår fram til 15. august året etter. Er det penger igjen etter fristen 15. mai, åpner vi for løpende søknader fram til 1. desember.

Hvem kan søke?
Alle som ønsker å gjennomføre tiltak som faller inn under ordningen kan søke, uavhengig av organisasjonsform og juridisk status.

Hva får dere ikke støtte til?
Dere får ikke støtte som faller inn under andre ordninger i kommunen. Det vil si driftsstøtte, husleiestøtte eller rentefrie lån og investeringstilskudd til større bygg- og anleggsprosjekter. Det betyr også at politiske partier, kirker og tros- og livssynssamfunn ikke kan søke om driftsstøtte i denne ordningen. Dette er heller ikke en ordning myntet på vanlig næringsetablering eller gründerskap, selv om prosjekter i ordningen kan ta sikte på å utvikle kommersielt levedyktige løsninger.

Hvordan søker du?

(lenke) Fyll ut søknadsskjemaet for prosjektstøtte til nyskapende tiltak her (kommer 1. januar).

Disse tingene bør du ha klart:

 • Kontaktinformasjon til søker
 • Bankkontonummer
 • Kort prosjektbeskrivelse med finansieringsplan og plan for drift.
 • Tilsagn om støtte til prosjektet fra andre aktører eller opplysninger om søknader sendt til andre aktører.
 • Nødvendige offentlige godkjenninger, der dette kreves.

I løpet av søknaden vil du få informasjon om ting som du må ettersende til tilskudd@oeiker.no. De kan du samle opp og sende i en egen e-post, som du merker med navn på prosjektet.

Hva gjør vi med søknaden?
Administrasjonen går inn og vurderer søknaden etter følgende kriterier:

 • Grad av nytte for innbyggere i Øvre Eiker, herunder om tiltaket er nyskapende
 • Hvor viktig kommunens tilskudd er for aktiviteten
 • Om aktiviteten er støttet gjennom andre tilskudd innenfor disse retningslinjene
 • Om søknaden er realistisk

Administrasjonen foreslår en prioritering ut fra sin vurdering, basert på følgende kriterier:

 • Helheten i kulturliv og frivillighet i Øvre Eiker kommune
 • Bidrag til å motvirke utenforskap og fremme god folkehelse

Kommunestyrets utvalg for næring og kultur vurderer forslaget, og kommer med en innstilling til kommunestyret, som gjør endelig vedtak.

Ved fristen 15. mai kan du normalt regne med å få svar på søknaden omtrent etter én måned. Hvis du har søkt på løpende frist, kan det ta fra 1 til 4 måneder å få svar.

Når vi har behandlet søknaden, får du et vedtaksbrev i Altinn, og eventuelt tilskudd blir utbetalt når du har akseptert vilkårene for tilskuddet. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet.

Hva må du gjøre hvis du får penger?
Dere må bruke pengene på det dere tenkte å gjøre og skrev om i søknaden. Vi har forståelse for at ting kan ta en litt annen retning enn opprinnelig planlagt og at dere kan ende opp med å mislykkes. Så lenge dere kan dokumentere at dere har gjort endringer fordi dere har lært underveis og forsøkt å forbedre prosjektet, er det greit med endringer.

Hvis dere vil gjøre så store endringer at dette blir et helt annet prosjekt, må dere ta kontakt med oss på tilskudd@oeiker.no og søke om tillatelse til å bruke pengene på dette.

Bruker dere pengene på vanlig drift, personlig forbruk eller andre prosjekter uten tillatelse, vil dere måtte betale tilbake pengene. Dere må også betale tilbake ubrukt tilskudd.

Dere må bare sende oss en rapport om hva dere har gjort hvis dere har brukt pengene på noe annet enn dere søkte om. Da sendere dere rapport til tilskudd@oeiker.no.

Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjene for skjønnsbasert tilskudd

Generelle regler for saksbehandling, kontroll og tilbakebetaling