Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Søknadsbasert ordning for dugnadsinnsats fra Øvre Eiker kommune

Bye, Ane Frederikke Endret:11.05.2020 13:03

Hvis du har planlagt et godt tiltak kan du spørre om kommunen vil stille med ansatte til å gjøre en avgrenset innsats i tiltaket.

Hva kan du få støtte til?

Ordningen er tenkt til helt spesielle tiltak hvor det å få noen timers ekstra innsats fra ekstra mannskaper vil gjøre en stor forskjell til nytte for samfunnet.

Du kan få støtte til maksimalt én arbeidsdags innsats fra de ansatte som blir dedikert til tiltaket.

Når kan du søke?

Du må søke innen 1. oktober året før dugnaden skal gjennomføres.

Hvem kan søke?

Ideelle institusjoner og organisasjoner som hører hjemme i Øvre Eiker.

Hva får du ikke støtte til?

Du får ikke støtte til tiltak som er en del av vanlig drift i organisasjonen eller institusjonen eller tiltak som bare har nytte for dere som arrangerer tiltaket.

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjemaet på dugnadsinnsats her.

Du bør ha disse tingene klart:

  • Kontaktinformasjon
  • En beskrivelse av formålet med tiltaket, når det skal skje og hvor mye og hva slags dugnadsinnsats du trenger
  • En vurdering av hvilken nytte tiltaket vil ha for samfunnet og hvilken effekt du tror det vil ha

I løpet av søknaden kan du få informasjon om ting som du må ettersende til tilskudd@oeiker.no. De kan du samle opp og sende i en egen e-post, som du merker med navn på tiltaket.

Hva gjør vi med søknaden?

Administrasjonen vurderer søknaden opp mot følgende kriterier og kommer med en anbefaling til kommunestyret:

  • Grad av samfunnsnytte i prosjektet
  • Forventet effekt opp mot innsats
  • Gjennomførbarhet, herunder konsekvenser for kommunens økonomi og for tjenestekvalitet til innbyggerne.

Kommunestyret tar endelig beslutning, og kan avslå søknaden.

Når vi har behandlet søknaden får du et vedtaksbrev i Altinn med videre detaljer. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet.

Hva må du gjøre hvis du får støtte?

Dugnadsinnsatsen må komme formålet med tiltaket til gode. Hvis du bruker verdiene som skapes til noe annet risikerer du at vi ber deg betale tilbake verdien av støtten.

Du må lage en kort rapport som viser nytten av innsatsen når prosjektet er ferdig. Dette kan være en video eller lignende som kommunen skal kunne bruke i kommunikasjon med andre.

Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjene for søknadsbasert ordning for dugnadsinnsats fra Øvre Eiker kommune
Generelle regler for saksbehandling, kontroll og tilbakebetaling

Opprettet: 13.12.2018 14:39