Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Gratis lokaler

Grøner, Cathrine Endret:11.05.2020 13:01

Gratis lokaler


Noen aktiviteter skal ha gratis lokaler i kommunen. Her kan du lese mer om hvilke, og om hva du må gjøre for å kvalifisere.

Hva kan du få gratis lokaler til?

Disse gruppene skal ha gratis lokaler på rådhuset og lokale kultur-, idretts- og skolebygg som kommunen eier:

 • Lokale politiske partier og ungdomspartier
 • Grendeutvalgene
 • FAU-møter, SU-møter, elevråd, kommunale råd, foreldrerådsmøter, arrangementer i kommunens regi, klassefester i foreldre- eller skoleregi, aktivitet som frivillige utfører innenfor kommunale tjenester og lignende arrangementer som er en del av det kommunen driver med får gratis lokaler.

Arbeideren og Trivsels- og mestringssenteret på Eikertun er gratis å bruke.

I tillegg er det gratis å bruke lokaler på bibliotekene i åpningstidene:

 • Hvis det er plass, og
 • Det ikke sjenerer andre brukere vesentlig, og
 • Det ikke krever tilpasning av lokalet eller renhold, og
 • Biblioteksjefen har godkjent arrangementet.
 • Arrangement på biblioteket bør fremme offentlig samtale og debatt.

Noen organisasjoner kan ha samarbeidsavtaler hvor kommunen gir gratis lokaler i bytte mot noe annet.

Kurs som får tilskudd etter voksenopplæringsloven til det som skjer på hverdager på skolens undervisningsdager mellom 16.00 og 22.00. Det må være plass tilgjengelig og det er bare skolelokaler som er gratis.

Når kan du søke?

Hvis du skal ha gratis lokaler etter voksenopplæringsloven må du søke senest 15. mars før skoleåret du skal ha kurset i begynner.

Skal du ha andre faste aktiviteter som skal være gratis må du også søke om dette senest 15. mars før skoleåret du skal ha aktiviteten i begynner.

Ellers er det fortløpende søknad om lån av lokaler.
Søknad sendes til booking@oeiker.no. Nytt bookingsystem på nett ventes klart 1. halvår 2020.

Hvem kan søke?

Alle kan søke om å bruke lokaler på bibliotekene, Arbeideren og Trivsels- og mestringssenteret på Eikertun.

Ellers er det gratis på skoler for de som lager kurs som får tilskudd etter voksenopplæringsloven.

Politiske partier og ungdomspartier og grendeutvalgene har gratis lokaler på rådhuset og lokale kultur-, idretts- og skolebygg som kommunen eier.

Bruker- og foreldreorganer i kommunale tjenester kan få gratis lokaler etter avtale med tjenesteleder til det som er relevant for arbeid med miljøet i tjenestene.

Hva er ikke gratis?

Hvis det du skal gjøre ikke er nevnt over, må du betale leie. Se mer om dette i kommunens gebyrhefte.

Hvis du har kurs etter voksenopplæringsloven må du huske på at bruk av lokaler etter kl. 21.00 eller i skoleferiene ikke er gratis.

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjemaet for gratis lokaler her.

Du bør ha disse tingene klart:

 • Kontaktinformasjonen deres
 • Tittel på arrangementet som gjør det mulig å forstå hva dere skal gjøre
 • Hvilket lokale dere ønsker dere
 • Hvilke behov dere har med tanke på antall som kan være i lokalet, akustikk, størrelse, banemerking, hjelpemidler, tilgjengelighet og lignende
 • Tid og varighet, inkludert start og stopp for faste aktiviteter

Hvis du skal søke om gratis lokaler etter voksenopplæringsloven bør du også ha dette klart:

Hvis du fikk gratis lokaler etter voksenopplæringsloven forrige søknadsrunde må du sende inn dokumentasjon på at forrige kurs var godkjent av relevant studieforbund og fikk utbetalt tilskudd etter voksenopplæringsloven.

I løpet av søknaden vil du få informasjon om ting som du eventuelt må ettersende til tilskudd@oeiker.no. De kan du samle opp og sende i en egen e-post, som du merker med navn og dato for aktiviteten.

Hva gjør vi med søknaden?

For søknader som kommer til hovedfristen 15. mars fordeler vi tid ut fra ledig kapasitet.

Når det gjelder søknader om gratis lokaler etter voksenopplæringsloven prioriterer vi de som ikke får annen støtte fra kommunen først hvis det ikke er nok plass. Vi prioriterer også de med flest deltakere. Er det funksjonshemmede brukere på et kurs blir disse prioritert til lokaler med universell utforming.

Gratis lokaler etter voksenopplæringsloven blir fordelt først, og så fordeler vi resten av tida i samråd med idrettsråd, musikkråd og teaterråd. Vi prioriterer aktiviteter for barn og unge under 19 år og aktører fra Øvre Eiker.

Ellers prøver vi å sørge for at folk får de best egna lokalene som er ledige.

Når faste aktiviteter har fått tid er det løpende tildeling til andre søknader.

Av og til kan du bli bedt på forhånd om å flytte til et annet lokale fordi kommunen har egen aktivitet som trenger lokalet.

Du får en bekreftelse på tildelt tid når vi har behandlet søknaden. Har du søkt om gratis lokaler etter voksenopplæringsloven får du også et vedtak som brev i Altinn. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet. Der får du også informasjon om eventuelle avtaler du må skrive under på om bruk av lokalet og om andre retningslinjer for bruk av lokalet.

Hva må du gjøre hvis du får tildelt tid?

Du må passe på å følge reglene som gjelder for lokalene.

Hvis du ikke kan bruke tildelt tid må du si fra med én gang. Hvis du glemmer å si fra eller bryter reglene for lokalene risikerer du i verste fall å bli utestengt fra videre bruk.

Du må også passe på å gjøre omtrent det dere sa dere skulle gjøre. Annen bruk kan i verste fall føre til at dere blir utestengt eller at dere må betale leie likevel. I særlige tilfeller kan du også måtte betale leie som om du var en kommersiell aktør.

Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjene for gratis lokaler
Generelle regler for saksbehandling, kontroll og tilbakebetaling 


Tildelinger for 2019

Søknadsfristen for 2019/2020 var 15. mars 2019. 
Vi fordelte tilskuddet 5. april 2019.

I tabellen under ser du alle søkere og tildelinger.
Denne tabellen kan gi deg litt informasjon om hva det er realistisk å få.

Søker
Tildelte timerStipulert verdi
Eikerkoret144 kr        54 720,00
Øvre Eiker Musikkorps111 kr        42 180,00
Vox Egeri95 kr        36 100,00
Eikernøtta 4H20 kr           7 600,00
Skotselv Musikkorps117 kr        44 460,00
Vestfossen salongorkester42,5 kr        16 150,00
Human-etisk forbund, Eiker lokallag52 kr        19 760,00
Øvre Eiker Veterankorps50 kr        19 000,00
Øvre Eiker skolekorps200,5 kr        76 190,00
Totalt
832 kr     316 160,00


Opprettet: 22.02.2019 16:23