Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilskudd til sommerskole 2023

Løken, Line Therese Endret:04.01.2023 10:10
Kommunestyret har vedtatt en fast tilskuddsordning for sommerskoler i Øvre Eiker. Søknadsfristen er 15. januar hvert år. Fordeling av tilskuddsmidler bestemmes av kommunestyret senest 22. mars 2023. 

I 2023 er det avsatt 1,5 millioner kroner i sommerskoletilskudd hvorav 0,5 millioner er bevilget for å bidra til bedre inkludering av nyankomne flyktninger som vi vet ofte trenger ekstra tilrettelegging for å kunne delta. 
 
Alle frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til å arrangere sommerskoleaktiviteter i Øvre Eiker. Tilbudet skal være for barn i grunnskolen og foregå i perioden 20. juni - 20. august. Aktivitetene må foregå i Øvre Eiker kommune.
Lenke til søknadsskjema finner du nederst i denne saken.

Hjelp

Dersom du har spørsmål om sommerskoletilskudd eller spørsmål om søknadsskjema hjelper vi deg gjerne og du kan når som helst ringe en av våre hjelpere:

  • Frivillighetskoordinator Kari Mette Høstvik, 994 44 414
  • Tjenesteleder Torodd Eriksen, 915 24 542

Retningslinjer for tilskudd til sommerskoler

Formål
Sommerskoletilskudd øremerkes til gratis sommerskoleaktiviteter for barn i grunnskolen i perioden 20. juni-20. august i regi av frivillige organisasjoner i Øvre Eiker kommune.

Hvem kan søke
Frivillige foreninger hjemmehørende i Øvre Eiker

Hvem kan ikke søke
Bedrifter og privatpersoner
Foreninger fra andre kommuner

Målgruppe
Barn 1. - 10. trinn

 Prioriteringer
  • Antall deltakere: Tilbud til mange prioriteres
  • Variasjon og mangfold: Tilbud med variasjon i aktiviteter prioriteres
  • Geografisk spredning innad i kommunen: Det er et mål at det gjennomføres sommerskoleaktiviteter i hver grend i kommunen
  • Inkludering av barn og unge som står i fare for å havne i utenforskap: Søknader med gode opplegg for å inkludere barn og unge som står i fare for å havne i utenforskap prioriteres
  • Integrering av nyankomne flyktninger: Søknader med gode opplegg for inkludering av nyankomne flyktninger, f. ekss gjennom oversettelse, tolking og andre relevante tiltak, prioriteres.
  • Andre finansieringskilder: Søknader med ekstern finansiering prioriteres.

Søk om tilskudd

Søknad sendes gjennom kommunens søknadsskjemaSøknadsskjema finner du her.

Opprettet: 20.04.2021 11:14