Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Veteran i Øvre Eiker

  Endret:07.01.2022 09:42

Her finner du som veteran, nærmeste familie eller andre pårørende informasjon om ulike tilbud, organisasjoner og andre du kan kontakte hvis du har behov for hjelp eller råd.

Vi som kommune ønsker å bidra til at innbyggere som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, blir ivaretatt og anerkjent for arbeidet de har utført på Norges vegne. Med vår veteranplan skal vi:

  • Anerkjenne, ivareta og følge opp veteranene våre - både før, under og etter internasjonale tjenester for Norge
  • Levere gode kommunale tjenester til veteraner
  • Samhandle godt, slik at veteraner og deres familier blir møtt med anerkjennelse, empati, kompetanse og forståelse

Veterankontakt

Veterankontakten er kommunens kontaktpunkt for veteraner, andre kommuner, aktører innenfor feltet og Forsvaret. Veterankontakten skal sikre at kommunens nettsider er oppdatert. 
Kontaktpersonen er knyttet til seksjon kultur og livskraft og er tilgjengelig på hverdager kl 08:00 – 15:30.

Torodd Eriksen
Mail: kultur@oeiker.no (ikke send sensitiv informasjon)

Mobil: (+47) 915 24 542


Veteranplan

Siden 1947 har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i Forsvarets internasjonale operasjoner. Noen av disse bor i Øvre Eiker. Derfor har vi laget en egen veteranplan.

Målgruppe for planen er de som er eller har vært i internasjonale operasjoner og bor i Øvre Eiker, samt deres familier.

Formålet med planen er å systematisere og styrke kommunens anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner og deres nærmeste.

Planen skal bidra til å sikre veteraner med særlige behov en optimal oppfølging fra kommunen og NAV, men skal også bidra til ivaretakelse av nødvendige behov hos alle veteraner og deres familier og pårørende. Ikke minst skal den bidra til å anerkjenne veteranenes betydelige samfunnsinnsats, samt gi kommunen og andre organisasjoner muligheten til å nyttiggjøre seg veteranenes særlige kompetanse.

Veteranplanen ble vedtatt i kommunestyret 3. april 2019. Planen gjelder fram til kommunestyret endrer den. Kommunen og veteranorganisasjonene skal gå gjennom planen sammen én gang i året for å evaluere den og se om det er behov for endringer.

Her finner du veteranplanen i sin helhet (pdf).

Siden er under oppbygging - mer informasjon kommer.

Opprettet: 18.12.2019 10:02