Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Friluftsliv

  Endret:03.04.2020 16:30

​​Øvre Eiker kommune ønsker at befolkningen skal ha ønske om- og mulighet til- å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet.

Friluftsloven er et viktig verktøy når det gjelder arbeidet med friluftslivet i kommunen. Begreper som allemannsretten, ferdselsretten, rett til opphold og rett til høsting står sentralt i dette lovverket.

Kommunen anser det som viktig å se motorferdselloven, som har egne bestemmelser om motorferdsel i utmark og vassdrag, i sammenheng med friluftslovens bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy.  

For å nå mål innenfor friluftslivsforvaltningen er godt samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kommunen en nødvendig forutsetning. 

Å gi barn og unge muligheter til å utvikle ferdigheter i friluftsliv anses for å være et spesielt viktig tiltak.  

Utvidet bålforbud

​Fra og med 2. april 2020 er det forbudt å tenne bål i skog og annen utmark i kommunene Øvre Eiker, Drammen, Lier, Sigdal og Krødsherad. Forbudet gjelder til det ordinære bålforbudet trer i kraft 15. april. Det ordinære bålforbudet gjelder frem til 20. august. Klikk her for å lese mer på Drammensregionens brannvesen sine nettsider.

Skiløyper
Klikk her for å lese mer om skiløyper i Øvre Eiker.
Opprettet: 10.01.2014 08:51