Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Friluftsliv

  Endret:25.01.2022 10:46

​​Mulighetene for friluftslivet i Øvre Eiker kommune er gode og varierte. Kommunen ønsker å tilrettelegge for at du som innbygger skal kunne bruke alle de fine mulighetene som finnes. Enten du vil stå på ski, overnatte i en gapahuk, bade i et tjern eller bare gå en tur har du mange muligheter i vår kommune.  

For å nå mål innenfor friluftslivsforvaltningen er godt samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kommunen en nødvendig forutsetning. 

Friluftsloven er et viktig verktøy når det gjelder arbeidet med friluftslivet i kommunen. Begreper som allemannsretten, ferdselsretten, rett til opphold og rett til høsting står sentralt i dette lovverket.

Kommunen anser det som viktig å se motorferdselloven, som har egne bestemmelser om motorferdsel i utmark og vassdrag, i sammenheng med friluftslovens bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy.  

Å gi barn og unge muligheter til å utvikle ferdigheter i friluftsliv anses for å være et spesielt viktig tiltak. Oppsøk en speidergruppe eller en 4H klubb om du ønsker mer informasjon om mulighetene her.  


Parker, badeplasser og friområder

Klikk her for å lese mer om parker, badeplasser og friområder i Øvre Eiker kommuneBUA

Trenger du utstyr for å prøve noe nytt, kan du låne dette gratis på BUA utstyrssentral


Båt og scooter

Motorferdsel med båt er tillatt i vann som er over 2km² og farbare vassdrag.

Bruk av motorbåt og vannscooter i Øvre Eiker kommune kan du lese mer om her: 

Forskriften er kunngjort i lovdata.


Opprettet: 10.01.2014 08:51