Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Friluftsliv

  Endret:18.05.2021 08:54

​​Øvre Eiker kommune ønsker at befolkningen skal ha ønske om- og mulighet til- å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet.

Friluftsloven er et viktig verktøy når det gjelder arbeidet med friluftslivet i kommunen. Begreper som allemannsretten, ferdselsretten, rett til opphold og rett til høsting står sentralt i dette lovverket.

Kommunen anser det som viktig å se motorferdselloven, som har egne bestemmelser om motorferdsel i utmark og vassdrag, i sammenheng med friluftslovens bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy.  

For å nå mål innenfor friluftslivsforvaltningen er godt samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kommunen en nødvendig forutsetning. 

Å gi barn og unge muligheter til å utvikle ferdigheter i friluftsliv anses for å være et spesielt viktig tiltak.  

 

Forbud mot vannskuter og regulering av hastighet for motorbåter

​13.05.2020 vedtok Øvre Eiker kommunestyre en forskrift om bruk av motorbåt og vannskuter i Øvre Eiker kommune.

Med denne forskriften er det vedtatt et generelt forbud mot bruk av vannscooter i kommunen. Videre er det vedtatt at høyeste tillatte hastighet er 5 knop inntil 100 m fra land eller øy i vann/vassdrag, der det er tillatt med motorbåt.

Motorferdsel med båt er tillatt i vann som er over 2km² og farbare vassdrag.

Forskriften er kunngjort i lovdata.

 

Opprettet: 10.01.2014 08:51