Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Friluftsliv

  Endret:30.07.2018 12:27

​​Øvre Eiker kommune ønsker at befolkningen skal ha ønske om- og mulighet til- å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Friluftsloven er et viktig verktøy når det gjelder arbeidet med friluftslivet i kommunen. Begreper som allemannsretten, ferdselsretten, rett til opphold og rett til høsting står sentralt i dette lovverket.

Kommunen anser det som viktig å se motorferdselloven, som har egne bestemmelser om motorferdsel i utmark og vassdrag, i sammenheng med friluftslovens bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy.  

For å nå mål innenfor friluftslivsforvaltningen er godt samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kommunen en nødvendig forutsetning. 

Å gi barn og unge muligheter til å utvikle ferdigheter i friluftsliv anses for å være et spesielt viktig tiltak.  


 
Opprettet: 10.01.2014 08:51