Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Friluftsliv

  Endret:26.07.2021 13:17

​​Øvre Eiker kommune ønsker at befolkningen skal ha ønske om- og mulighet til- å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet.

Friluftsloven er et viktig verktøy når det gjelder arbeidet med friluftslivet i kommunen. Begreper som allemannsretten, ferdselsretten, rett til opphold og rett til høsting står sentralt i dette lovverket.

Kommunen anser det som viktig å se motorferdselloven, som har egne bestemmelser om motorferdsel i utmark og vassdrag, i sammenheng med friluftslovens bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy.  

For å nå mål innenfor friluftslivsforvaltningen er godt samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kommunen en nødvendig forutsetning. 

Å gi barn og unge muligheter til å utvikle ferdigheter i friluftsliv anses for å være et spesielt viktig tiltak.  

Forbud mot vannskuter og regulering av hastighet for motorbåter

​13.05.2020 vedtok Øvre Eiker kommunestyre en forskrift om bruk av motorbåt og vannskuter i Øvre Eiker kommune.

Med denne forskriften er det vedtatt et generelt forbud mot bruk av vannscooter i kommunen. Videre er det vedtatt at høyeste tillatte hastighet er 5 knop inntil 100 m fra land eller øy i vann/vassdrag, der det er tillatt med motorbåt.

Motorferdsel med båt er tillatt i vann som er over 2km² og farbare vassdrag.

Forskriften er kunngjort i lovdata.

Parker, badeplasser og friområder

Klikk her for å lese mer om parker, badeplasser og friområder i Øvre Eiker kommune

Opprettet: 10.01.2014 08:51