Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bekjempelse - metoder

Grøner, Cathrine Endret:26.08.2022 10:00

Når Gyrodactylus salaris først er introdusert i ei elv blir den værende der. Noen laksunger vil alltid overleve, og på den måten vil også gyroinfeksjonen opprettholdes. Eneste måten å få Gyrodactylus salaris til å dø ut av seg selv er ved fysisk å stenge elvene for oppgang av gytefisk over lengre tid. 

Avsperring av elveavsnitt kan, der det er teknisk mulig, være aktuelt for å redusere utbredelsen av smitte, og dermed forenkle bekjempelsen av parasitten. Men for å hindre re-infeksjon og bli helt kvitt parasitten må det kjemisk behandling til.  

Rotenon 

I 1981 ble den første behandlingen mot parasitten gjennomført i elva Vikja i Sogn. Kjemiske behandlinger med rotenon har i enkelte vassdrag skjedd i kombinasjon med fysiske fiskesperrer. Det har pågått en kontinuerlig metodeutvikling for behandlinger med rotenon, og alle behandlingene som har blitt gjennomført i seinere tid har vært vellykkede.Rotenon, Usma 202.JPEG  Behandling av elva Usma med rotenon, august 2022. Foto: Morten Eken

Aluminium 

Aluminiumsmetoden ble introdusert i 2003, og var i utvikling frem til 2011. Aluminiumsmetoden fjerner parasitten uten å ta livet av laksen eller andre fiskearter i vassdraget. I 2011 og 2012 ble denne metoden benyttet ved behandling av Lærdalselva, og i 2017 ble elva friskmeldt. Dette viser at man kan utrydde Gyrodactylus salaris fra vassdrag med aluminiumsmetoden uten å ta livet av fiskebestandene i elvene.  

Klor 

Bruk av klorforbindelser som bekjempelsesmetode mot Gyrodactylus salaris har gjennom de siste årene vært under kontinuerlig utvikling. Behandling med klor dreper i likhet med aluminumsmetoden parasitten, mens fisken overlever. Etter testing, først i laboratorium og etter hvert også i stor skala ute i vassdrag, ble klor (kloramin) benyttet som bekjempelsesmetode i to elver i Drivaregionen i 2022. Behandlingen skal gjentas også i 2023. Erfaringer med klor som bekjempelseskjemikalium i Drivaregionen kan ha nyttig overføringsverdi til Drammensregionen.

Klordosering, Driva.JPEG Doseringsanlegg for klor ved fiskesperra i Driva, august 2022. Foto: Morten Eken

Hva med Drammensregionen? 

Det er ikke tatt stilling til metode for behandling av elvene i Drammensregionen. Det er imidlertid sannsynlig at det vil være aktuelt å benytte flere metoder og/eller kombinasjon av metoder i de smittede elvene i regionen. De kjente metodene for kjemisk behandling har noe ulike egenskaper og egnethet, og må velges ut ifra de ulike elvenes beskaffenhet (strømningsforhold, vannkvalitet, m.m.). Metodevalg vil derfor først kunne avklares etter at de infiserte vassdragene er detaljert kartlagt 

Opprettet: 01.06.2022 13:04