Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bekjempelse av Gyrodactylus salaris og bevaring av fiskebestander

  Endret:21.12.2022 13:36

​Introduksjon og spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en alvorlig, menneskeskapt trusselfaktor mot norske laksebestander.

I de infiserte elvene medfører Gyrodactylus salaris at naturlig reproduksjon for laks blir redusert med opptil ca. 85%. Tilstedeværelse av Gyro i et vassdrag innebærer risiko for at parasitten kan spres til andre vassdrag. Bekjempelse av parasitten er derfor et prioritert, nasjonalt mål. 

  • Hindre spredning 
  • Bekjempe parasitten 
  • Bevare og re-etablere fiskebestander 
Drammensregionen har blitt ansett som en kompleks region å få bekjempet parasitten i. Bekjempelsestiltak i denne regionen er derfor satt på vent i påvente av metodeutvikling og et bredest mulig erfaringsgrunnlag fra andre smitteregioner.
Et ekspertutvalg konkluderte i 2018 med at det også i Drammensregionen er mulig å bekjempe parasitten, men at det på grunn av sin kompleksitet vil kreve omfattende planlegging, og gå over mange år.  
Grafikk med tidslinje for bekjempelse av gyro (Miljødirektoratet)

Kontaktinfo

Morten Eken, Lokal koordinator laksefisk i Drammensregionen
Tlf. 918 07 919
E-post: morten.eken@oeiker.no


Nyttige lenker med mer informasjon om Gyrodactylus salaris:

Miljødirektoratet

Mattilsynet

Veterinærinstituttet

Norsk Institutt for Naturforskning

NIVA

Gyro-bekjempelse i Drivaregionen


Fagrapporter om gyroproblematikk i Drammensregionen:

Opprettet: 01.06.2022 12:12