Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hva er Gyrodactylus?

Grøner, Cathrine Endret:19.09.2022 15:24

Gyrodactylus salaris tilhører ei dyregruppe som kalles haptomark.Gyrodactylus salaris er en ca. en halv millimeter lang parasitt, som fester seg med små klør til laksens hud og finner, der den ernærer seg ved å spise hudvev.

Parasitten lever nesten utelukkende på laksunger og på voksen laks når disse er i ferskvann. Noen steder er parasitten funnet på røye og ørret, men da nesten alltid i den lakseførende strekningen av vassdraget. Parasitten vil ikke overleve på eller være dødelig for sjøørret eller brunørret. Røye har imidlertid vist seg å kunne være en mulig langtidsvert for Gyrodactylus salaris. Dette er heldigvis ikke påvist i innsjøene oppstrøms lakseførende strekning i Drammensvassdraget etter undersøkelse av et stort antall røye.  

Spredning av parasitten i en laksepopulasjon kan skje enten ved at fisk kommer i berøring med hverandre, ved at frittsvevende parasitter i vannmassene fester seg til huden, eller ved at parasitter som har falt ned på bunnen fester seg til en fisk som har bunnkontakt. Parasitten føder levende unger og har stor formeringsevne. I løpet av noen måneder kan en enkelt parasitt gi opphav til flere tusen, noe som i de aller fleste tilfeller betyr døden for en laksunge. 

Bilde av Gyrodactylus salaris på hud til en laksunge. Foto: Tor Atle Mo, NINA

Gyrodactylus salaris på hud til en laksunge. Foto: Tor Atle Mo

Nyttige lenker med mer informasjon om Gyrodactylus salaris:

Opprettet: 01.06.2022 12:33