Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Smitteforebygging

Grøner, Cathrine Endret:26.08.2022 10:07

Det er viktig å unngå at Gyrodactylus salaris spres fra de infiserte elvene i Drammensregionen til friske elver og vassdrag. Derfor alle som fisker eller ferdes langs vassdragene i regionen ta følgende forholdsregler: 

  • Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse fra Mattilsynet og Statsforvalteren. 
  • Vask og sløy fisk kun der du fanget den 
  • Tørk eller desinfiser båter og fiskeutstyr før du flytter det til et annet vassdrag eller til andre steder i samme vassdrag 
  • Tøm aldri vann fra et vassdrag ut i et annet vassdrag 

Mattilsynet har iverksatt ytterligere tiltak for å hindre smitte. I Drammensregionen er det innført en egen forskrift som bl.a. fastsetter generelt forbud mot fiske i hele bekjempingssonen. Videre er det innført begrensninger mht. vannsportaktiviteter. Inntil videre er det gitt dispensasjon for at fiske kan foregå i Drammenselva nedenfor Hellefossen og i Lierelva 

Det er også innført forbud mot utsetting av fisk i regionen, og inntil videre er det også bestemt at laksetrappa i Hellefossen skal holdes stengt for oppvandring av laks.  

Desinfisering 

For å hindre spredning av Gyrodactylus salaris skal fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag desinfiseres før de flyttes til andre steder. Desinfisering kan for eksempel skje med Virkon S. Desinfiseringsstasjon.jpeg

Desinfiseringsstasjon ved Hokksund camping. Foto: Morten Eken

Les mer om smitteforebygging og desinfeksjonsmetoder hos Mattilsynet. 


Opprettet: 01.06.2022 12:56