Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Utbredelse

Grøner, Cathrine Endret:26.08.2022 10:15

I Drammensregionen er Gyrodactulus salaris påvist i disse elvene - klikk på elvas navn for å lese mer:  

Gyrodactylus salaris ble første gang påvist på regnbueørret i et oppdrettsanlegg i Tyrifjorden i 1986. I 1987 ble parasitten påvist ved Hellefossen i Drammenselva, og etter hvert på hele den anadrome strekningen i Drammenselva opp til Embretsfoss ved Åmot. Samme år ble parasitten også påvist i Asdøla, ei sideelv i Liervassdraget som bl.a. har vanntilførsel via en tappetunnel fra Tyrifjorden. Smitten spredde seg raskt fra Asdøla til de øvrige, anadrome strekningene i Liervassdraget.

I 2003 ble det påvist smitte i Sandeelva. Trolig har smitten spred seg hit ved at infiserte laksunger fra Drammenselva eller Lierelva har bragt med seg parasitten via brakkvannslag i Drammensfjorden og Sandebukta. I 2019 ble parasitten også påvist i Selvikelva, ei elv som munner ut i Sandebukta nær utløpet av Sandeelva. Smitten har trolig kommet hit ved spredning med infisert fisk fra Sandeelva via brakkvann i Sandebukta. 

Kart over utbredelse

Opprettet: 01.06.2022 12:38