Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommuneplan

  Endret:25.06.2021 13:42

Kommuneplanen for Øvre Eiker er vedtatt revidert med ny tidshorisont - 2021-2033.

Her finner du det du trenger å vite om hvordan prosessen er lagt opp, og hvilke dokumenter og saker som legges til grunn når planen revideres.

Medvirkning

Det legges opp til at innbyggerne, næringsdrivende og utviklere blir trukket med på flere måter, både gjennom dialog med innbyggerråd, lag, foreninger og egne temamøter og dialoger. I tillegg er det også muligheter for å legge inn innspill og kommentarer på nettsiden sammenskapervi.no


 Aktuelt om kommuneplanarbeidet

Fastsatt planprogram - innspill til kommuneplanens arealdel 2021-2023

​Kommunestyret i Øvre Eiker fastsatte i sitt møte 9. september 2020 planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. (22.12.2020)

Offentlig ettersyn av forslag til kommuneplan for Øvre Eiker 2021-2033 - høringsfrist 1. september 2021

​Kommuneplanutvalget i Øvre Eiker kommune vedtok i sitt møte 9. juni 2021, sakene 14/21 og 15/21, at forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel skal sendes ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden for begge planforslagene er satt til perioden 21.juni - 1. september 2021. (28.06.2022)

Arbeid med kommuneplanen starter opp - planprogrammet er på høring

​Øvre Eiker kommune skal lage ny kommuneplan. Dette er et omfattende arbeid, det legges opp til at kommunestyret kan vedta ny kommuneplan høsten 2021. Kommuneplanen er den overordnede planen for hvordan kommunen og lokalsamfunnene våre skal utvikle seg. (20.11.2020)

Kommunestyret positive til ny planstrategi

Kommunestyret støttet i sitt møte 13. mai forslaget til ny planstrategi for 2020-2023. Dette er et ledd i prosessen fram mot rullering, det vil si en gjennomgang, av kommuneplanen som er kommunens viktigste styringsdokument. (16.02.2021)

Kommuneplan

(Dette er ikke en nyhet.)  Relevante siderAndre høringssakerReguleringsplanSentrale dokumenter i Øvre Eiker kommune (25.06.2021)


Opprettet: 20.11.2020 13:54