Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommuneplan

  Endret:01.12.2020 10:56

Denne siden er under konstruksjon - klikk her for å gå til relevant informasjon om kommuneplan inntil videre

[Introduksjonstekst om kommuneplanarbeid i fet tekst]

[Info om muligheter for innspill]

Relevante dokumenter

Vedtatt planprogram for kommuneplan, Øvre Eiker kommune 2021-2033
Notat - Innkomne arealinnspill til rullering av kommuneplanen for Øvre Eiker 2021-2033
 Vurdering av arealer avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanen

 Aktuelt om kommuneplanarbeidet

Fastsatt planprogram - innspill til kommuneplanens arealdel 2021-2023

​Kommunestyret i Øvre Eiker fastsatte i sitt møte 9. september 2020 planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. (20.11.2020)

Arbeid med kommuneplanen starter opp - planprogrammet er på høring

​Øvre Eiker kommune skal lage ny kommuneplan. Dette er et omfattende arbeid, det legges opp til at kommunestyret kan vedta ny kommuneplan høsten 2021. Kommuneplanen er den overordnede planen for hvordan kommunen og lokalsamfunnene våre skal utvikle seg. (20.11.2020)

Kommuneplan

(Dette er ikke en nyhet.)  Relevante siderAndre høringssakerReguleringsplanSentrale dokumenter i Øvre Eiker kommune (01.12.2020)


Opprettet: 20.11.2020 13:54