Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Arbeid med kommuneplanen starter opp - planprogrammet er på høring

Grøner, Cathrine Endret:20.11.2020 14:21
 

​Øvre Eiker kommune skal lage ny kommuneplan. Dette er et omfattende arbeid, det legges opp til at kommunestyret kan vedta ny kommuneplan høsten 2021. Kommuneplanen er den overordnede planen for hvordan kommunen og lokalsamfunnene våre skal utvikle seg.

Kommuneplanutvalget har vedtatt å sende forslag til plan for dette arbeidet (planprogram) på høring fram til 10. august 2020. Planprogrammet gjør rede for hvordan denne prosessen skal forløpe, beskriver hovedinnsatsområder, medvirkning og frister for innspill. Det legges opp til at kommunestyret vedtar planprogrammet i møtet 9. september.

Forslaget til planprogram skal bidra til deltakelse i selve planarbeidet, og gi rammer for den formelle behandlingen som skal følge plan- og bygningsloven. Forslag til satsingsområder er nå en sammenfatning av de analysene som er gjort i denne tidlige fasen av planarbeidet. Høringen vil gi for ytterligere å konkretisere og tydeliggjøre oppdraget for selve kommuneplanen.

Ønsker innspill

Kommunen legger stor vekt på at høringen av planprogrammet skal gi mulighet for ei bred forankring og engasjement for planarbeidet lokalt i Øvre Eiker. Arbeidet med rulleringen av kommuneplanen vil bli lagt opp slik at medvirkningen også kan skje via digitale plattformer. Dersom innbyggerrådene, paraplyorganisasjonene, by- og grendeutvalgene, næringsorganisasjonene eller andre ønsker å møte kommunens administrasjon som del av høringen, vil det bli mulighet til det.

Klikk her for å lese (mer om) høringen.

Flere nyheter

Klikk her for å lese flere nyheter fra Øvre Eiker kommune.

Opprettet: 20.11.2020 14:20