Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunestyret positive til ny planstrategi

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:16.02.2021 16:02
 

Kommunestyret støttet i sitt møte 13. mai forslaget til ny planstrategi for 2020-2023. Dette er et ledd i prosessen fram mot rullering, det vil si en gjennomgang, av kommuneplanen som er kommunens viktigste styringsdokument.

Kommunestyret fikk i sitt møte fremlagt forslag til ny planstrategi for Øvre Eiker kommune for kommunestyreperioden 2019-2023. Planstrategien konkluderer med at kommuneplanen må rulleres, det vil si oppdateres og endres – både samfunnsdelen av planen og arealdelen. Prosessen fremover ser slik ut:
Prosessen med rullering av kommuneplanen

Har vært på høring

Kommuneplanutvalget vedtok i sitt møte i februar å sende forslaget til planstrategi på høring blant annet til regionale statlige myndigheter, Viken fylkeskommune, nabokommunene, by-, og grendeutvalgene og innbyggerrådene. Det har kommet inn mange høringsuttalelser. Kommunedirektøren mener at innspills- og høringsrunden har gitt en overordnet støtte til det forslaget til planstrategi som ble behandlet i kommuneplanutvalgets forrige møte i februar, og kommunedirektøren fremmet dermed planstrategiforslaget uten endringer for vedtak. Forslaget ble i planutvalgets møte 29. april enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret, som vedtok innstillingen enstemmig 13. mai 2020.

Veien videre

Kommuneplanutvalget skal behandle et høringsforslag til opplegget for selve arbeidet med kommuneplanen (planprogrammet) i sitt møte 27. mai. Det er lagt en plan for arbeidet som legger opp til at kommunestyret kan vedta ny kommuneplan høsten 2021.

Les de ulike høringsuttalelsene i den politiske saken.

Se presentasjon av prosessen fram mot ny kommuneplan.

Klikk her for å se opptak av kommunestyrets møte på YouTube

Opprettet: 22.12.2020 14:43