Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Natur og miljø i Øvre Eiker

  Endret:30.07.2018 12:26

​​​​​​​23 av Norges 34 orkidèarter er funnet i Øvre Eiker, og det gjør oss til en av Norges mest orkidèrike kommuner. Det var bl.a. årsaken til at daværende miljøvernminister ba Øvre Eiker kommune om å følge opp den rødlistede og sterkt truede orkidèarten knottblom i sin forvaltning av det biologiske mangfoldet. Dette er et eksempel på at det i Øvre Eiker finnes forekomster som vi har et nasjonalt ansvar for. ​

Det er ikke bare artsmangfoldet innenfor orkidèene som er stort i Øvre Eiker, for artsrikdommen er en egenskap som preger Øvre Eiker naturen også generelt. ​Årsaken til dette er bl.a. at bergartsgrensen mellom Oslo-feltet og det sør-øst norske grunnfjellsområdet går gjennom kommunen, og dette skaper en stor variasjon også når det gjelder abiotiske forhold. 

For å forvalte det mangfoldet natur- og miljøverdiene representerer på en bærekraftig måte har kommunen kartlagt naturtyper, nøkkelbiotoper og arter samt utviklet viltkart og MIS-register. Dette utgjør et kunnskapsgrunnlag som gjør det lettere å møte både kortsiktige og  langsiktige forvaltningsutfordringer. 

En av de viktigste forvaltningsoppgavene også for Øvre Eiker kommune er å bidra til å stanse tapet av arter og naturtyper. Ved siden av det kunnskapsgrunnlaget som er utviklet lokalt er naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, forurensningsregelverket og friluftsloven viktige forvaltningsverktøy.


Opprettet: 11.09.2013 14:01