Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Utvikling

Grøner, Cathrine Endret:30.07.2018 12:38
Øvre Eiker kommune er en visjons- og verdistyrt kommune. Visjonen "Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker" inviterer til  samarbeid og dialog om utvikling av Øvre Eiker-samfunnet. Visjonen har en sentral plass og stor oppslutning i kommunens arbeid. 

Verdier som tilhørighet, samspill, respekt og mot vektlegges i kommuneplanen. Kommuneplanprosessen er den viktigste arenaen for overordnede diskusjoner om utviklingen av Øvre Eiker-samfunnet. Kommunen legger stor vekt på stedsutvikling i våre lokalsamfunn og tjenester i samarbeid med nabokommuner og regioner. Gjennom Buskerudbyen-samarbeidet settes det sterkt fokus på et langsiktig og bærekraftig samarbeid om areal, transport og miljø.

Overordnede, langsiktige føringer for Øvre Eiker er at vi skal ha vekst i hele kommunen, samordnet areal- og transportsystem, sikring av grøntstruktur, fortetting og boligbygging i dagens byggeområder. I tillegg skal vi ivareta av natur og landskap og sørge for sikring av dyrket jord.

Opprettet: 08.05.2017 14:03