Dårligere badevannskvalitet etter flom

Badevannsprøvene for uke 35 viser dårligere kvalitet enn vanlig på flere av kommunens badeplasser. Dette skyldes økt vannstand etter flom de siste ukene.

Badevannsprøven fra Düvelgården viser at badevannet nå har så dårlig kvalitet at det ikke er egnet for bading. Vannet i Drammenselva er misfarget, har dårlig sikt og mye sterkere strøm enn normalt, og bading der frarådes. Når vannstanden har normalisert seg, og misfargingen er vekk og vannet igjen har god sikt, kan man gjenoppta bading i elva.

Badeplassene utenfor elva med god og mindre god kvalitet kan bades i så lenge vannet er klart og det ikke er synlige tegn til forurensning (som f.eks. lukt eller farge).

Se badevannsprøver for uke 35