Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Øvre Eiker kommunes visjon

  Endret:26.07.2018 11:40

Sammen skaper vi

'Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker' er visjonen for Øvre Eiker. Sammen skaper viser til at Øvre Eiker kommune har høye ambisjoner for innbyggernes medvirkning i samfunnsutviklingen. Et livskraftig Øvre Eiker tar opp i seg at vi tenker langsiktig og ønsker å overlate bygda i bedre forfatning til neste generasjon.

Lag og foreninger i Øvre Eiker utformet i 2000 et verdimanifest. Dette har kommunestyret sluttet seg til. Kommunens visjon og verdimanifestet forplikter på arbeidsform og holdninger til deltakelse og medvirkning. Både politikere og administrasjon legger stor vekt på åpenhet som ledd i en bevisst informasjonsstrategi som grunnlag for reell medvirkning. Kommunestyret drøfter jevnlig erfaringene og resultatene fra medvirkning, bl a på grunnlag av vurderinger fra administrasjonen og behandling i politisk fagkomiteer.

Visjon og verdier

'Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker' er visjonen i kommuneplanen.

Ved å sette fokus på verdier kan vi synliggjøre noen fellesskapsbetingelser som gjør det enklere å se hvilke mål vi skal styre mot, hvilke verdier den enkelte skal virkeliggjøre i sitt arbeid og hvilke kriterier vi skal bruke i valgsituasjoner. Fokus på verdier sveiser oss sammen og skaper engasjement for å oppnå gode resultater. Ikke minst er det viktig at barn og unge blir inspirert og utfordret til debatt og bevissthet om de verdier vi ønsker å bygge Eikersamfunnet på.  

 

ØEk%20designelement%20til%20ny%20hjememside%20medium%20str 

Opprettet: 17.12.2013 16:15