Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Seksjon kultur og livskraft

Om enheten

Seksjonens hovedoppgave er å forestå praktisk gjennomføring av politiske vedtak og føringer på en slik måte at vi når resultater med høyest mulig kvalitet, mangfold, fornyelse og effektivitet. Seksjonen​​​ er kommunens kompetansesenter for kulturformidling.

Kulturseksjonen har ca. 15 årsverk og har ansvaret for hovedområdene:

  • Generell kultur
  • Idrett og fysisk aktivitet
  • Barn og unge
  • Bibliotekene
  • Kulturarv

Seksjonen er leverandør av ulike tjenester innenfor kunst, kultur og idrett samt strategisk aktør mot offentlig, privat og frivillig kulturliv.

Arbeidet i seksjonen er forankret i kommunens overordnede dokument for kulturområdet, Kulturstrategi for Øvre Eiker (2010-2022), med strategisk fokus på fire områder: barn og unge, frivillighet, kulturarv, kultur og næring.

Øvre Eikers visjon er: "Sammen skaper vi er livskraftig Øvre Eiker". Visjonen danner et overordnet verdimål også for kulturstrategiske prioriteringer: Kulturlivet i Øvre Eiker skal preges av kvalitet, mangfold og et godt tilgjengelig kulturtilbud som kjennetegnes av samspill mellom aktører fra ulike sektorer, fagmiljøer og med ulik geografisk tilhørighet.

Kommunalsjef Kultur og livskraft er Christer Best Gulbrandsen.

Bilde av Christer Best Gulbrandsen. Foto: Lisa Selin

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Kontaktpersoner