Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

HR-avdelingen

Leder for HR er kommunalsjef Anita Kjensli.

HR-avdelingen skal bistå ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i deres utøvelse av fagområdet personal, ledelse og organisasjon. Det daglige ansvaret ligger i den enkelte seksjon, men HR-avdelingen gir råd, veiledning og anbefalinger. HR-avdelingen har også som oppgave å forankre kommunens overordnede verdi- og visjonsgrunnlag samt utviklingsoppgaver, revisjon og videreutvikling av hjelpedokumenter, retningslinjer og prosedyrer.

Øvre Eiker kommune har felles lønningskontor med Nedre Eiker og Lier kommune. Vertskommunen for samarbeidet er Nedre Eiker. Intensjonen med samarbeidet er å få et godt faglig miljø, redusere sårbarhet, etablere kostnadseffektive rutiner og sørge for effektive IKT-tjenester av god kvalitet. Lønningskontorets viktigste oppgave er å sørge for at lønn, godtgjøring og honorar blir utbetalt i rett tid med rett kvalitet.

Leder for lønningskontoret er Kristine G. Solberg.

Om enheten

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Kontaktpersoner