Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunelegens kontor

Vi er to kommuneoverleger som jobber i et interkommunalt samarbeid mellom Øvre Eiker kommune og Nedre Eiker kommune. Vi har kontor i begge kommuner og er mye ute i møter.

Einar Braaten – kommuneoverlege
Frøydis Borge Asmyhr – saksbehandler
Marianne Nymo – rådgiver i miljørettet helsevern, prosjektleder

Om enheten

 • Medisinskfaglig rådgivning overfor alle tjenester i kommunen, og innbyggere
 • Smittevern
 • Miljørettet helsevern
 • Folkehelsearbeid
 • Helseberedskap – kriseledelse – psykososial støtte for folk i kriser
 • Tilsyn med helse- omsorgstjenester/klagesaksbehandling
 • Folkehelsekoordinator
 • Planarbeid – helsekonsekvensvurderinger
 • Oppfølging av Aktiv Eiker – frisklivsentralen
 • Medisinsk faglig oppfølging av sykehjemsleger
 • Medisinsk faglig oppfølging av fengselshelsetjenesten
 • Oppfølging av fastleger og deres avtaler med kommunen

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss på mail eller gå via Servicesenteret på mail: servicesenteret@ovre-eiker.kommune.no eller tlf.: 32 25 10 00.

Åpningstider

​Øvre Eiker: mandag og onsdag
Nedre Eiker: tirsdag og torsdag
Fredagene jobber vi med saksbehandling og prosjektarbeid fra hjemmekontor.

Kontaktpersoner