Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunelege

Fra 1. januar 2020 samles kommunelegefunksjonen med miljørettet helsevern i Samfunnshelse-enheten, opprettet med Kongsberg kommune som vertskommune. Den interkommunale enheten dekker samfunnsmedisinske oppgaver for de fem kommunene.

Hovedkontoret for Samfunnshelse ligger i Hermann Foss gt 4. ved Knutepunktet /Kongsberg stasjon. Postadresse er Kongsberg kommune, Samfunnshelse, Postboks 115, 3602 Kongsberg.

Leder for Samfunnshelse er kommuneoverlege Marit Beate Smetbak. Hver kommune har sin kommuneoverlege som kontaktperson:

Kongsberg: Marit Beate Smetbak
Øvre Eiker: Anne Aune
Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal: Ane Wigenstad Kvamme

Det er to rådgivere innen miljørettet helsevern som fordeler forskjellige oppgaver i kommunene:
Inger Kristine Lorås
Kjersti Werge-Olsen

Om enheten

Kommunelegefunksjonen er lovbestemt i Helse og omsorgstjenesteloven § 5.5 og Folkehelseloven § 27. Vårt arbeidsområde er samfunnsmedisin i kommunene.

Det omfatter følgende fagområder:

 • Lokal helsemyndighet
 • Medisinskfaglig rådgiver
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Helseovervåking
 • Planarbeid
 • Samarbeid med helseforetak / stat
 • Miljøretta helsevern
 • Smittevern
 • Helsemessig beredskap
 • Kvalitetssikring og tilsyn
 • Helhetlig evaluering og koordinering
 • Sosialmedisinsk arbeid

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss ved å ringe kommunens servicesenter på tlf.: 32 25 10 00 eller ved å sende en e-post til: samfunnshelse@kongsberg.kommune.no.

Åpningstider

Kontaktpersoner