Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Landbrukskontoret

Landbruk og miljø
Landbrukskontoret har ansvaret for forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk, skogbruk, vilt og fiske i Øvre Eiker.

Innunder forvaltningsoppgavene hører blant annet følgende oppgaver til oss:
Lovforvaltning etter konsesjonsloven, skogloven (inkludert skogfond), viltloven, jordloven, odelsloven, forurensningsloven og vannressursloven.
Tilskuddsforvaltning gjennom produksjonstilskudd, BU-tilskudd, SMIL- og NMSK-tilskudd.
Landbruksfaglige vurderinger etter annet lovverk (eks plan- og bygningsloven).
Miljøoppgaver innen forurensning, vannforvaltning og klima.
Veiledning til bøndene og andre innbyggere i kommunene.

I vår avdeling har vi i tillegg
Lokal koordinator for laksefisk i Drammensvassdraget.
Vannområdekoordinator for Eikeren vannområde

Om enheten

Anne Bjørg Rian – tjenesteleder for landbruk og miljø
Linn Kristin Oulie - rådgiver jordbruk 
Else Mari Espseth Nilsen - rådgiver jordbruk og miljø / vannområdekoordinator for Eikern vannområde
Thomas Olufsen Skrautvol - skogbruksrådgiver

Morten Eken - lokal koordinator for bevaring av laksefisk i Drammensregionen

Kontaktinformasjon

​​Du kan enten ta kontakt med oss direkte på mail eller gå via Servicesenterets mail: servicesenteret@ovre-eiker.kommune.no eller tlf.: 32 25 10 00.

Åpningstider

Ordinær åpningstid: mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00.​ 

Kontaktpersoner