Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret har ansvaret for forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk, skogbruk, vilt og fiske i Øvre og Nedre Eiker.

Innunder forvaltningsoppgavene hører blant annet følgende oppgaver til oss:

  • Lovforvaltning etter blant annet konsesjonsloven, skogloven (inkludert skogfond), viltloven, jordloven og odelsloven.
  • Tilskuddsforvaltning gjennom produksjonstilskudd, BU-tilskudd, SMIL- og NMSK-tilskudd.
  • Landbruksfaglige vurderinger etter annet lovverk (eks plan- og bygningsloven).
  • Veiledning til bøndene og andre innbyggere i kommunene.

Om enheten

Anne Bjørg Rian – Jordbrukssjef og leder
Morten Garaas – Skogbrukssjef
Karl Halvor Langerud – Ingeniør
Kari Anne Myhre Hoen – Sekretær
Berit Klonteig – Sekretær

Kontaktinformasjon

​​Du kan enten ta kontakt med oss direkte på mail eller gå via Servicesenterets mail: servicesenteret@ovre-eiker.kommune.no eller tlf.: 32 25 10 00.

Åpningstider

Ordinær åpningstid: mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00.​ 

Kontaktpersoner