Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Seksjon økonomi, styring og støtte

Om enheten


Denne seksjonen har fagansvar for rutiner og systemer innenfor budsjettering, regnskap og innkjøp. Kommuneadvokatene tilhører også denne seksjonen.

Mottak av innkomne fakturaer, regnskapsføring, foreta utbetalinger, registrere innbetalinger og utfakturering er viktige driftsoppgaver. Avdelingen utarbeider budsjett, tertialrapporter og årsregnskap med tilhørende politiske saker. Økonomisk rådgivning, etablering og tilrettelegging av systemer og programmer for å lette seksjons- og tjenesteledernes økonomiansvar er en av våre viktigste oppgaver.

Innkjøp er et komplisert fagområde og økonomiavdelingen har kommunens spisskompetanse på fagfeltet. Avdelingen har, som for økonomiområdet, ansvar for å tilrettelegge for å forenkle innkjøp og for å bistå alle seksjonene når det utarbeides og gjennomføres konkurranser ved anskaffelser.

Hver seksjon har ansvar for sitt budsjett og sine innkjøp, og vår oppgave er å etablere så gode og enkle systemer at hver seksjon settes i stand til å ta det ansvaret på en god måte. Det innebærer også at vi bistår med opplæring av medarbeidere innenfor vårt ansvarsområde.

Innkjøpsansvarlig er Kristina Bauhr.

Kommunalsjef for seksjon økonomi, styring og støtte er Leif Arne Steingrimsen.

Foto av Leif Arne Steingrimsen. Foto: privat

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Kontaktpersoner