Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Innkjøp

Amundsen, Ann-Mari Endret:13.11.2014 16:39

Leverandørinformasjon - innkjøp

Det offentlige er en stor oppdragsgiver i Norge, men ofte kan det være vanskelig å forstå anskaffelsesregelverket.

For å øke antallet av lokale leverandører tilbyr kommunen årlige veiledningsseminarer. Seminarene gir de påmeldte en mulighet til å øke kunnskapen om hvordan man finner oppdrag og hvordan man leverer tilbud til det offentlige. Følg med på kommunens hjemmeside for informasjon og påmelding til veiledningsseminaret.

Veiledningsseminaret er en del av kommunens innkjøpsstrategi. Strategien bygger opp under kommunens overordnede mål som er økt ressursutnyttelse, økt velferd og bedre tjenester for innbyggerne som bor i kommunen.

Kommunens innkjøpsstrategi består av fire delmål, der aktivisering av lokalt næringsliv er en av grunnpilarene.

1. Optimale kjøp

Kommunen skal til en hver tid kjøpe varer og tjenester av riktig kvalitet til best mulig pris.

2. Effektiv ressursbruk

Kommunen skal organisere og gjennomføre innkjøpsprosessene med ryddighet og mest mulig effektiv bruk av ressurser og fortsette arbeidet med å standardisere varer og tjenester.

3. Etterlevelse av regelverket

Kommunen skal gjennomføre innkjøp i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser og annet relevant regelverk. I tillegg skal vi følge etiske retningslinjer for Øvre Eiker kommune og anbefalinger fra myndigheter om miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.

4. “Aktivere” lokalt næringsliv

Kommunen skal gjennomføre innkjøp som legger til rette for deltakelse fra lokalt næringsliv.

Anskaffelser over 500 000 NOK

For anskaffelser over 500 000 NOK er regelverket klart. Disse anskaffelser må publiseres på Doffin, som er en nasjonal database for oppdragsgivere i offentlig sektor. Her kan du finne oppdrag i hele Norge som passer din bedrift.
https://www.doffin.no/

Ved utlysning av konkurranser på Doffin der Øvre Eiker kommune er oppdragsgiver, har kommunen etablert en praksis der man tar kontakt med aktuelle lokale tilbydere for å gjøre dem oppmerksomme på at konkurranse er utlyst i Doffin.

Anskaffelser via Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune

På mange av de "større" anskaffelsene samarbeider Øvre Eiker kommune med BTV innkjøp (Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune). Per i dag har vi ca. 70 rammeavtaler sammen med BTV. Se http://innkjop.btvregion.no/ for å få mer informasjon vedrørende disse avtalene.

Her kan du som tilbyder ta direkte kontakt med BTV for å få utlevert liste med rammeavtaler og når disse rammeavtalene utløper, slik at du kan være med å konkurrere om oppdrag.

Anskaffelser under 500 000 NOK

For anskaffelser under 500 000 NOK åpner lovverket opp for direkte henvendelse til lokalt næringsliv. Ved disse konkurranser sender kommunen kun forespørsel til lokale leverandører der det er mulig.
 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller behov for ytterligere informasjon tar du kontakt med kommunens innkjøpsansvarlig

Kristina H. Bauhr
Mobil: 909 52 601

Opprettet: 14.10.2013 09:58