Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Sentrale dokumenter

  Endret:21.11.2022 12:47

​​​​På denne siden finner du sentrale styringsdokumenter for Øvre Eiker kommune, i alfabetisk rekkefølge.

Delegasjon

Delegeringsreglement 2020-2024.pdf

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi for Øvre Eiker kommune 2021-2025

Etikkplakaten

Etikkplakat for Øvre Eiker kommune - vedtatt 2019

Finans- og gjeldsforvaltning

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning (PS 54-17).pdf

Folkevalgte organer

Reglement for folkevalgte organer i Øvre Eiker kommune vedtatt nov 20

Frivilligstrategi

Frivilligstrategi for Øvre Eiker kommune

Grendeutvalgserklæringa

Grendeutvalgserklæringa.pdf

Innovasjonsstrategi

Innovasjonsbrosjyre for Øvre Eiker kommune
Innovasjonsplakaten

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi 2020-2023

Kommuneplan

Kommuneplan 2015-2027​
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friliuftsliv 2022-2025 og brosjyre med kortversjon av planen

Kommuneøkonomi

Økonomiplan og budsjett 2022-2025 
Grunnlagstall for økonomiplan 2022-2025
Gebyrhefte 2022 
Kommuneplanens handlingsdel 2023-2026 - Kommunedirektørens forslag.pdf
Grunnlagstall for kommuneplanens handlingsdel 2023-2026.pdf
Gebyrhefte 2023 - Kommunedirektørens forslag.pdf

Kommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi for Øvre Eiker kommune - 2023-2026

Kulturminnevern-planer

Alle kulturminnevernplaner og vedlegg

Kulturstrategi

Kulturstrategi 2010-2022

Verdimanifest 

Verdimanifest.pdf

Veteranplan

Veteranplan - sammen om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging


Opprettet: 14.01.2014 13:01