Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Politikk

  Endret:02.04.2019 17:34

 

 

 Aktuelt om politikk

Forbud mot vannskuter og regulering av hastighet for motorbåter

​I møte den 13.05.2020 vedtok Øvre Eiker kommunestyre en forskrift om bruk av motorbåt og vannskuter i Øvre Eiker kommune.

Ordførere på busstur for å se ny Oslo-ring

​En styringsgruppe med representanter fra flere kommuner har møttes for å se på mulighetene for en ny Ring 4 rundt Oslo.

Kommunestyret bevilget ekstra midler til vedlikehold og oppgradering

​Koronapandemien har rammet næringslivet hardt. Dette har ført til mange permitteringer og følgelig fare for at sunne bedrifter skal gå overende. For å motvirke dette, og bidra til å holde arbeidsledigheten så lav som mulig, har Stortinget beviglet ekstra midler til kommunesektoren, og Øvre Eiker kommune mottar nå 8.9 millioner kroner. Kriteriene for å motta midlene er at det er nye prosjekter, eller prosjekter som er ferdig planlagt, og som kan gjennomføres raskt. Midlene kommer i tillegg til midler som allerede er bevilget lokalt.

Reguleringsplan for Fosenjordet i Vestfossen vedtatt

​Kommunestyret vedtok i 17. juni 2020 enstemmig reguleringsplan for nytt boligområde sentralt i Vestfossen; Fosenjordet.

Flertall i kommunestyret for ny skole på Loesmoen

​Onsdag 17. juni ble det vedtatt i kommunestyret å igangsette en prosess for å anskaffe en ny Hokksund barneskole på Loesmoen.

Politiske møter juni 2020

Her finner du møtetidspunkt og sakspapirer

Knapt flertall for ny skole på Loesmoen

​Onsdag 27. mai ble det vedtatt i formannskapet å igangsette en prosess for å anskaffe en ny Hokksund barneskole på Loesmoen.

Tertialmelding behandlet i formannskapet

​Formannskapet behandlet 27. mai tertialmeldingen for perioden januar til april 2020. Kommunesektoren, Øvre Eiker inkludert, er inne i svært krevende økonomiske tider som følge av koronapandemien.

Arbeid med kommuneplanen starter opp - planprogrammet er på høring

​Øvre Eiker kommune skal lage ny kommuneplan. Dette er et omfattende arbeid, det legges opp til at kommunestyret kan vedta ny kommuneplan høsten 2021. Kommuneplanen er den overordnede planen for hvordan kommunen og lokalsamfunnene våre skal utvikle seg.

Vil du bli meddommer i tingretten eller lagmannsretten?

​En meddommer er en ikke-juridisk dommer. Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem, og antas å være en av grunnene til at rettssystemet i Norge har meget høy tillit i befolkningen.


Kontaktinformasjon

Servicesenteret 
Tlf. 32 25 10 00

Opprettet: 11.09.2013 14:07