Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kontrollutvalget

  Endret:29.03.2019 13:30

Hvert kommunestyre skal oppnevne et kontrollutvalg til å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen i kommunen. 

Kontrollutvalget skal påse at:

  • Kommunen har en forsvarlig revisjonsordning
  • Det gjennomføres systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet og måloppnåelse
  • Den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak
  • Det føres kontroll med interesser i selskaper

Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid direkte til kommunestyret.

Innkallinger og protokoller fra Kontrollutvalgets møter finner du ved å benytte lenken på høyre side "Kontrollutvalgssekretariatets nettside".

Kontrollutvalgets medlemmer 2015 - 2019

Inger Solberg (H) - nestleder

Bjørn Karlsen (H)  

Anders Sørumshaugen (A)

Andreas Sveaass (Sp) - leder

Åse Klundelien (A)                                     

Kontrollutvalgets møter holdes i Rådhuset, Hokksund, og starter vanligvis kl 12:00. 

 

Opprettet: 22.11.2013 09:29