Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Eierskap, eierposisjoner og samarbeid

  Endret:20.01.2020 09:59

Øvre Eiker kommune har valgt å organisere deler av sin lovpålagte virksomhet i andre selskapsformer enn som en del av kommuneorganisasjonen. Det er ulike grunner til dette. Selskaper som eies sammen med andre kommuner, er først og fremst opprettet for å løse oppgavene på en effektiv måte, hente ut stordriftsfordeler og for å sikre kvalitet og driftssikkerhet for innbyggerne.

Å velge samarbeid med andre kommuner gir mange fordeler, men det reduserer den administrative og politiske styringen med utøvelsen av tjenestene når det kommer til å løse oppgavene i kommunens basisorganisasjon. Det betyr at det er behov for god kompetanse og kunnskap om hvilke styringsmuligheter som gjelder for ulike selskapstyper. Øvre Eiker kommune har derfor opprettet et 3-årig prosjekt. Målet med prosjektet er å jobbe mer systematisk med eierskap, blant annet ved å involvere Eierutvalget og kommunestyret mer i oppfølgingen av selskaper og samarbeid. Prosjektet startet høsten 2018 og avsluttes i september 2021.

Nedenfor vises en oppstilling over selskaper og samarbeid kommunen er med i.

​Aksjeselskaper

Eierandel 1.1.2019​

​Eierandel 1.1.2020

Øvre Eiker Energi AS​100 %​​100 %
Eiker Eiendomsutvikling AS​​100 %
​100 %
Eiker Vekst AS​​50 %
​50 %
Vardar AS​

​8 %


​Interkommunale selskaper - IKS

​Eierandel 1.1.2019

​Eierandel 1.1.2020

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - RfD​
9,0 %​
​11,6 %
Drammensregionens Brannvesen IKS - DRBV​11,7 %​
​12,5 %
Viken kommunerevisjon IKS (tidligere Buskerud kommunerevisjon IKS) ​5 %​​5,9 %
Eikern Vannverk IKS​​10 %
​10 %
Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS​​3,5 %


​Interkommunale samarbeid

​Kongsberg interkommunale legevakt
​Interkommunal samfunnsmedisinsk enhet
​Psykososialt kriseteam
​Samarbeid om psykisk helse
​Samarbeid om psykisk helse og rus
​Kongsberg krisesenter
​Kongsbergregionen - kompetanse barnehage
​Lønningskontor
​Skatteoppkreveren i Eiker
​Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS
​Buskerudby-samarbeidet
​Drammensregionen
Godt vann Drammensregionen
​Tilsyn for små avløpsanlegg Drammensregionen
​Interkommunalt samarbeid for akutt forurensning
​Veterinærtjeneste
​Eiker Arkiv


​Diverse selskapsformer

​Balanseført verdi 1.1.2019

KLP - kommunal​ landspensjonskasse30 668 000 kr​
Norske skog ASA​6000 kr​
A/L Bibliotekssentralen​​3000 kr 
A/L Ferie- og Helsesenter​
1000 kr​
Kongsberg industri​
​100 000 kr
Buskerud Vanførelag Industri​15 000 kr ​
AS Ify​10 000 kr​
Leierettigheter Yrkesskolen​​50 000 kr
Attføringssenteret i Rauland​​10 000 kr
​Skotselv Næringspark
​150 000 kr
​Modum Industri
40 000​ kr


​Kommunale Foretak - KF

Eierandel 1.1.2019​

​Eierandel 1.1.2020

Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF​100 %​100 %​

 

 

Opprettet: 06.12.2019 11:08