Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Formannskap

  Endret:15.07.2022 18:03

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren.

Formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer ved flertallsvalg. Det betyr at formannskapet gjenspeiler styrkeforholdet mellom de politiske partiene i kommunestyret.

Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, så fremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.

Klikk her for å se møteplan for formannskapet
Klikk her for å finne politiske saksdokumenter

Formannskapets medlemmer 2019 - 2023​

Navn Parti
Knut Kvale - ordfører
Sp
Niclas Tokerud
A
Kim Mogen Myhre
Sp
Bente Skårdal Kleven - varaordfører
A
Tonje Adelsten Lygås
Sp
Morten Halvorsen
Sp
Kaja Klunderud
Sv
Adrian Tollefsen
H
Marianne Werp
H
Andreas Størdal
V
Trond Bermingrud
Frp
Opprettet: 11.09.2013 14:10