Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Klokere på kommunereformen

Grøner, Cathrine Endret:18.06.2015 15:55

Administrasjonen fra Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Svelvik og Sande har møttes til ledersamling for å bli orientert om den nye kommunereformen.

Bakgrunnen for samlingen var en rapport utarbeidet av PwC i samarbeid med Asakplan Viak på oppdrag fra de nevnte kommunene, som ble publisert tidligere i uken. Lenke til rapporten finner du nederst i artikkelen.

Hensikten med samlingen var blant annet å få økt og oppdatert kunnskap om kommunereformen, samt bli kjent med hvilke muligheter de ulike kommunene ser ved denne.

 

Hele 500 deltakere hadde møtt opp til et variert program på vakre Fredfoss, bestående av blant annet presentasjon av PwC-rapporten, hvordan en liknende reform nylig har utartet seg i Danmark, hvilke erfaringer SAS-kommunene har gjort seg i forhold til sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord, samt kortere innlegg fra hver enkelt kommune om hvilke tanker de ulike har rundt reformen og veien videre.

 

Forsamlingen på Fredfoss følger med. Foto: Hans-Petter Christensen  

 

Nye oppgaver, nye utfordringer

 

Fagdirektør Odd Rune Andersen fra Fylkesmannen i Buskerud orienterte om den nye oppgavefordelingen som er tiltenkt kommunene som følge av sammenslåing. Han fortalte blant annet at samfunnet er i endring, blant annet vokser befolkningen, men veksten er ulik geografisk. Man opplever presstendenser rundt byene, og mindre distrikter kan få problemer med å opprettholde attraktiviteten i arbeidsmarkedet med blant annet små fagmiljøer og begrensede ressurser. Han hevdet at større kommuner vil kunne stå sterkere ressursmessig, da både økonomisk og faglig, og dermed gagne innbyggerne med høyere kompetanse på et økt antall fagpersonell.

 

I Danmark ble det nylig gjennomført en kommunereform som reduserte antallet kommuner fra 271 til 98. En gjennomsnittskommune i Danmark er nå på 55.000 innbyggere, versus tidligere 20.000. Dette tallet er da noe høyere enn det regjeringen har anbefalt for Norge, men det kan likefullt være mye å lære av å se til andres erfaringer. Kort oppsummert har kommunene har fått flere oppgaver, ikke mistet noen ansatte, opplevd styrket økonomi og fagmiljøer (hovedsakelig i forhold til oppgaver som kommunen hadde tidligere) og en effektivisert administrasjon (ressursene herfra har gått til å styrke sosiale ytelser og barnevern). Innbyggerne opplevde servicen som noe dårligere, og at det hadde blitt vanskeligere å nå frem i lokaldemokratiet. Politikerne på sin side opplevde at de hadde fått mer å gjøre. Foredragsholder Kurt Houlberg (forskningsprogramsjef for danske Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) påpekte at det er en rekke ulikheter mellom Norge og Danmark knyttet til topografi, inndeling av oppgaver mellom stat, fylke og kommune og den spredte bebyggelsen i Norge som man bør ha i bakhodet før man overfører disse erfaringene til hjemlige trakter.

 

Sandefjord, Stokke og Andebu (SAS) er de første kommunene i Norge som har besluttet sammenslåing, og den nye kommunen skal hete Sandefjord. De beskrev det selv som "et tvangsekteskap til å begynne med, men nå er vi litt forelska". SAS-kommunene har hatt en politikerstyrt prosess som de hevder har fungert bra, samt meningsmålinger blant innbyggerne hvorav brorparten i de ulike kommunene ønsket en sammenslåing - med de kommunene som til slutt ble besluttet sammenslått. I enkelte områder har lokalbefolkningen gitt uttrykk for at de ønsker å tilhøre en annen kommune enn de som slås sammen på grunn av geografisk plassering og tilhørighet, og formannskapet i de aktuelle kommunene skal i disse dager avgjøre hvorvidt det skal holdes en folkeavstemning lokalt for å avgjøre hvilken kommune de aktuelle områdene skal tilhøre.

 

Høy stemning under quizkonkurransen. Foto: Hans-Petter Christensen 

 

Innimellom alt alvoret dukket det også opp enkelte kreative innslag, blant annet en Quiz avholdt ved hjelp av appen "Kahoot" der de ulike kommunene ble grundig testet i forhold til sine kunnskaper om hverandre. Øvre Eiker lå lenge godt an, men måtte se seg slått på målstreken av Svelvik. Representantene fra vinnerkommunen måtte deretter velge seg en "favorittkommune" hver, ettersom en person fra de andre lagene fikk lov til å være med på hovedpremien. Med slepende skritt og vantro blikk gikk førstemann omsider bort til et av de tapende lagene, til høylytt latter fra publikum.

 

Landbrukssjef i Øvre Eiker, Anne Bjørg Rian, holdt også et innlegg om Ekte Eiker, den nye merkevaren som skal bidra med å løfte frem de beste produktene fra landbruket i kommunen vår. Du kan lese mer om Ekte Eiker i de tidligere publiserte artiklene våre.

 

Hele PwC-rapporten kan du lese her.

 

En egen side for kommunereformen er også under utarbeidelse, og der vil du kunne finne all relevant informasjon vi publiserer om kommunereformen fremover på ett sted. 

Opprettet: 18.06.2015 15:23