Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Føler sterk tilhørighet

Grøner, Cathrine Endret:18.11.2015 20:55
komref

​Resultatet av innbyggerundersøkelsen om kommunereformen ble lagt frem for formannskapet onsdag.​

Undersøkelsen ble utført av Opinion på oppdrag av kommunen i løpet av oktober og november 2015, og har kartlagt innbyggernes synspunkter på kommunereformen. Opinion har bred erfaring på temaet, etter å ha utført tilsvarende undersøkelser hos over 50 kommuner i Norge.

Formålet med undersøkelsen var å gi innspill og kunnskap, blant annet til de folkevalgte, om hva innbyggerne i kommunen er opptatt av i forbindelse med kommunereformen, og hvor de føler tilhørighet.

Opinion har intervjuet 1200 innbyggere i Øvre Eiker fra 16 år og oppover.

Ønsker ingen sammenslåing

Det fremgår av undersøkelsen at et betydelig flertall i kommunens befolkning har en negativ innstilling til kommunereformen. Prosentvis er fordelingen slik: 59 % er i mot reformen, 29 % er for og 13 % svarer vet ikke. Det er en hovedvekt av kvinner som svarer at de er imot reformen.

Undersøkelsen ga respondentene noen konkrete alternativer for sammenslåing, dersom dette skulle bli aktuelt. Her svarer 30 % at de i denne situasjonen hadde ønsket en sammenslåing med Kongsberg, 28 % foretrekker sammenslåing med Nedre Eiker, 21 % ønsker sammenslåing med Modum og Sigdal og 12 % ønsker en storkommune i Drammen. De resterende 5 % visste ikke, eller foretrakk andre alternativer enn de som de kunne velge mellom i undersøkelsen.

Undersøkelsen viser også at kommunens innbyggere scorer høyt på følelse av tilhørighet til kommunen, og dette gjelder spesielt for innbyggere over 45 år. En sterk tilhørighet kan ifølge Opinion forklare noe av motviljen mot en eventuell sammenslåing.

Hovedfunnene fra undersøkelsen ble oppsummert med at signifikant flere innbyggere er mot enn for kommunesammenslåing for Øvre Eiker, og det er ingen entydige signaler på geografisk retning eller ønskede kommuner dersom sammenslåing skulle bli aktuelt.

Les mer om kommunereformen

Opprettet: 18.11.2015 20:30