Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunereformen - hva nå?

Grøner, Cathrine Endret:10.05.2016 17:52
Bilde fra onsdagens kommunestyre. Foto: Grøner

​​​Onsdag kveld var det duket for ekstraordinært - og historisk - kommunestyre i forbindelse med kommunereformen.

I Øvre Eiker har siden 2014 hatt en grundig prosess for å kunne ta stilling til en framtidig kommunestruktur, inkludert utredning i egen kommune og sammen med andre kommuner, samt en omfattende innbyggerundersøkelse. I februar vedtok kommunestyret at Øvre Eiker kommune har utredet kommunereformen ferdig, men at vi er positive til videre utredning om kommunesammenslåing hvis noen nabokommuner skulle ta kontakt. ​

Deretter varte det ikke lenge før Drammen, Svelvik, Hurum og Nedre Eiker inviterte Øvre Eiker til samtaler i forbindelse med et ønske om å opprette en ny og større kommune i dette området. Dette gjorde at formannskapet i mars vedtok å sette ned et sonderingsutvalg bestående av samtlige gruppeledere og ordfører.

Dette sonderingsutvalget har nå hatt flere møter. Modum og Lier har også deltatt i disse møtene.

På disse møtene har vi snakket om hva som er viktig for oss: vi vil ikke svekke nærheten mellom oss politikere og dere som innbyggerne, vi vil gi minst like gode tjenester til innbyggerne i framtida som vi gjør i dag, vi vil fortsette å utvikle tettstedene i bygda vår og ivareta stoltheten og følelsen av tilhørighet som så mange har i Øvre Eiker.

Men vi snakker også om hva som kan være vanskelig framover. Vei og jernbane. Trang kommuneøkonomi. Fagmiljøer som kanskje er litt for små til å ha skikkelig utviklingskraft.

Sonderingsutvalget hadde imidlertid behov for et fornyet mandat fra Kommunestyret for å kunne gå videre, og det var dette mandatet kommunestyret stemte over den 27. april. Det ekstraordinære kommunestyret handlet altså ikke om å stemme over sammenslåing, men å stemme over hvorvidt samtalene med nabokommunene skal fortsette eller ikke. Kommunestyret fattet vedtak om at sonderingsutvalget skal fortsette med forhandlingene, med 19 mot 18 stemmer. Dette betyr ikke at en sammenslåing kommer til å finne sted – det betyr bare at utvalget vil fortsette å være med på å utvikle en politisk plattform for en (eller flere) potensiell ny(e) kommune(r), og vurdere fordelene og ulempene dette fører med seg underveis, frem til juni i år.

Nytt inntektssystem kan gjøre størrelse lønnsomt

Rådmannen mener at endringer i omgivelsene og signaler fra staten gjør at Kommunestyret bør se på sitt tidligere fattede vedtak om at Øvre Eiker kommune er ferdig med å utrede kommunereformen én gang til.

Dette skyldes blant annet at nabokommunene har tatt nye initiativ til samtaler og signalisert interesse for å være med i en ny kommune, samtidig som kommuner i nærheten diskuterer sammenslåing seg i mellom. Hvis dette skulle skje, kan Øvre Eiker gå fra å være en mellomstor til å bli en liten kommune i vårt område, med de konsekvensene det kan få for å hevde lokale interesser i samfunnsutviklingen, samt å drive effektiv og fremtidsrettet stedsutvikling.

Regjeringen har også innført et nytt inntektssystem som gjør at det vil være mindre lønnsomt å være en kommune på Øvre Eikers nåværende størrelse i tiden som kommer – samm​​enlagt med belønningsmidlene som gis til de kommunene som slår seg sammen før fristen går ut 17. juli i år, kan disse endringene gjøre det (økonomisk) lønnsomt å være stor fremover.

Fordeler og ulemper

Hensikten med kommunereformen er å skape robuste kommuner for fremtiden som tåler større oppgavebelastning, spesielt innenfor velferd, og økt befolkningsvekst med spesielt press på byområder. Noen av gevinstene ved å danne ny kommune klubbeer sterkere fagmiljøer som sikrer rekruttering og god kompetanse med bedre kvalitet på tjenestetilbudet til innbyggerne. En ny kommune kan oppnå bedre arealutnyttelse, både når det gjelder arealer til friluftsaktiviteter, bedre bolig- og næringsutvikling, samt større påvirkningskraft overfor sentrale og regionale myndigheter. En ny kommune kan også oppnå bedre kollektiv- og samferdselsløsninger. Den nye kommunen kan bli en større og mer ressurssterk kommune med økonomisk soliditet og dermed være godt rustet til å håndtere nye og større oppgaver.

Blant utfordringene med en større kommune kan økt geografisk avstand, frykt for tap av stedsidentitet, fare for konsentrasjon av kommunale tjenester, dårligere lokalkunnskap hos saksbehandlerne samt fare for mindre engasjement og politisk involvering fra innbyggerne, nevnes.

Kommunestyrene har forsøkt å begrense mulige negative konsekvenser av sammenslåing gjennom den politiske samarbeidsplattformen for sammenslåing. Den legger blant annet vekt på at den nye kommunen skal bygge videre på eksisterende kommunesenterstruktur og derav styrke servicefunksjonene i de ulike sentrene. Det nevnes også at en ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de gamle kommunenes identitet, fortrinn og sterke sider.

Mye må nå skje på kort tid, om fristen for å rapportere til regjeringen 17. juli skal overholdes. Kommunestyret skal fatte sitt endelige vedtak den 22. juni, og før den tid kommer anbefaler rådmannen at det gjennomføres en innbyggerundersøkelse først.​

Relevante lenker


Opprettet: 10.05.2016 17:22