Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunereformen - Øvre Eiker er i samtaler

Grøner, Cathrine Endret:10.05.2016 17:52
Bilde av rådhuset i Hokksund

​Mange har sikkert lest i avisene at det nå foregår "forhandlinger" mellom kommunene i Drammensområdet og at Øvre Eiker er med på dette. Vi føler behov for å fortelle hva som nå faktisk skjer.

I Øvre Eiker har siden 2014 hatt en grundig prosess for å kunne ta stilling til en framtidig kommunestruktur i vårt område. Vi har gjennomført en utredning i egen kommune og en utredning sammen med flere kommuner i Drammensområdet. Vi har gjennomført en innbyggerundersøkelse der 1200 personer fikk si hva de mener om dette. 59 % av kommunens innbyggere sier at de er mot kommunesammenslåing. 29 % sier at de er for. Resten vet ikke helt hva de mener.

I februar vedtok kommunestyret at Øvre Eiker kommune har utredet kommunereformen ferdig, men at vi er positive til videre utredning om kommunesammenslåing hvis nabokommuner ønsker dette. Vi vedtok også at kommunen vil utrede grensejustering i samarbeid med nabokommuner.

Så fikk vi invitasjoner fra Drammen (sammen med Svelvik og Hurum) og Nedre Eiker. Dette gjorde at formannskapet i mars vedtok å sette ned et sonderingsutvalg bestående av samtlige gruppeledere og ordfører.

Dette sonderingsutvalget har nå hatt to møter, ett med Nedre Eiker og ett med Drammen, Svelvik, Hurum og Nedre Eiker – med Lier som observatør.

På disse møtene har vi snakket om hva som er viktig for oss: vi vil ikke svekke nærheten mellom oss politikere og dere som innbyggerne, vi vil gi minst like gode tjenester til innbyggerne i framtida som vi gjør i dag, vi vil fortsette å utvikle tettstedene i bygda vår og ivareta stoltheten og følelsen av tilhørighet som så mange har i Øvre Eiker.

Men vi snakker også om hva som kan være vanskelig framover. Vei og jernbane. Trang kommuneøkonomi. Fagmiljøer som kanskje er litt for små til å ha skikkelig utviklingskraft.

Vi ønsker å ta lederskap i å forme samfunnet vårt i årene framover, og må ta de utfordringene vi står overfor på alvor. Samtalene med nabokommunene våre gir oss nyttig lærdom og innsikt i møte med de utfordringene kommunereformen setter oss i.  Vi forhandler ikke, men vi snakker sammen, åpent og ærlig.


Ordfører Ann Sire Fjerdingstad                                                Gruppeleder AP Jørgen Firing

Gruppeleder Krf Kjell Erland Grønbeck                                   Gruppeleder MDG Vegard Hustad

Gruppeleder FrP Elisabeth Uggen                                            Gruppeleder SP Svein Ludvig Larsen

Gruppeleder SV Freddy Berg                                                     Gruppeleder H Adrian Tollefsen

Opprettet: 10.05.2016 17:24