Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Klagenemd

  Endret:14.12.2018 09:54

Hvilke saker behandles i klagenemnda

Det er klagerett overfor alle enkeltvedtak* som treffes av kommunale organer, så langt ikke annet følger av særlig unntaksbestemmelse i lov, jf. forvaltningsloven § 28. 

Hvilke saker behandles ikke i klagenemda:  

Er det fastsatt regler om klagebehandling og klageinstans i særlov, vil bestemmelsene om kommunal klagebehadling i forvaltningsloven § 28 annet ledd vike.  Dette er aktuelt for klage over vdtak vedrørende tildeling av helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og klage over enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven.  I tillegg til klagereglene i § 28 ikke gjelde i forhold til rene særlovorganer, i praksis organer som treffer tvangsvedtak i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven kap 9 (psykisk urviklingshemmede), kap 10 (rusmisbrukere), barnevernloven kap 4, psykisk helsevernloven (alvorlige sinnslidende) og smittevernloven kap 4 og 5. I disse tilfellene går klagen til fylkesmannen, departementet el.

 *Enkeltvedtak: en avgjørelse som treffes under utøvelse av offentlig myndighet og som er bestemmende for en eller flere bestemte personers rettigheter/plikter.

Medlemmer for perioden 2015 - 2019​

Aasmund Grasbekk - leder​H
Emil Rabben​H
Truls Fernando Adolfsen​H
​Bijan Gharahkhani - nestleder​Ap
Bjørg L. RuudSp
Opprettet: 07.11.2013 11:44