Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Innbyggerråd

Løken, Line Therese Endret:19.04.2022 15:22
Øvre Eiker kommune har fire innbyggerråd: 
1. Eldrerådet: Seks medlemmer og vara, fire års funksjonstid
2. Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser: Fem medlemmer og vara, fire års funksjonstid
3. Ungdomsrådet: 12 medlemmer og vara, to års funksjonstid
4. Innvandrerutvalget: 5 medlemmer og vara, to års funksjonstid


Mandat for innbyggerråd

Rådene skal være partipolitisk uavhengige, rådgivende organer for kommunen, og skal bidra til at deres respektive målgrupper blir hørt i kommunale beslutningsprosesser gjennom åpen, bred og tilgjengelig medvirkning. Rådene skal ta opp saker som vedkommer deres respektive målgrupper i kommunen. Rådene er en del av den løpende politisk saksbehandling i Øvre Eiker kommune, og har faste møter i forkant møter i de ordinære, politiske beslutningsorganene (kommunestyret, formannskapet, fagutvalg oppnevnt av kommunestyret). 

Rådene kan delta i andre prosesser i kommunen og bør for eksempel inkluderes i komiteer, utvalg og møter som gir innspill til administrasjon eller politikk om saker som angår deres respektive målgrupper. Rådene kan frivillig velge å engasjere seg på andre områder innenfor rammene av dette reglementet, lov og forskrift. Rådene opptrer da på egne vegne og for egen regning, hvis ikke kommunen har bestemt noe annet.  


Valgallmøter og valg av medlemmer 

Medlemmer til rådet velges av kommunestyret etter innstilling fra valgallmøter. Medlemmene av eldrerådet og rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser velges for fire år av gangen. Medlemmene av ungdomsrådet og innvandrerutvalget velges for to år av gangen. Valgallmøtene arrangeres i august og september det aktuelle valgåret. 

Valgallmøtene er todelt. I tillegg til å foreslå kandidater til rådene skal allmøtet utarbeide forslag til handlingsprogram for sitt felt. 


Klikk her for Eldrerådet

Klikk her for Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Klikk her for Ungdomsrådet

Klikk her for Innvandrerutvalget

Møtekalender for Eldrerådet, Ungdomsrådet, Innvandrerutvalget og Rådet for funksjonshemmede finner du her.

Opprettet: 09.04.2014 13:11