Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ungdomsrådet

Bye, Ane Frederikke Endret:21.10.2021 15:24

Møteplan

Klikk her for å se fullstendig møteplan for alle råd og utvalg

Ungdomsrådets medlemmer for perioden 2018/2019 - 2020/2021

Hokksund
2018 - 2020: Andrea Kristine Sande, vara Tuva Emilie Andersen 
2019 - 2021: Jonas Myrvold Velle, ingen vara 

Røren
2018 - 2020: Grace Alexandra Olsen, ingen vara 
2019 - 2021: Ulrik Longva Haugland, ingen vara 

Vestfossen
2018 - 2020: Lysander Bjølgerud Wear, vara Kenneth Simensen 
2019 - 2021: Ronja Embretsen, vara Mina Hobbelstad 

Fiskum
2018 - 2020: Annbjørg Laugerud Skaug, vara Emma Flesaker 
2019 - 2021: Ingen representant, ingen vara 

Skotselv
2018 - 2020: Stina Sofie Evjen Moen, ingen vara 
2019 - 2021: Ingen representant, ingen vara 

Ormåsen
2018 - 2020: Maja Lindberg Brendhagen, ingen vara 
2019 - 2021: Joakim Nikolai Kirkerud, vara Marius Rønningen  


Innbyggerråd

Øvre Eiker kommune har fire innbyggerråd: 
1. Eldrerådet: Seks medlemmer og vara, fire års funksjonstid
2. Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser: Fem medlemmer og vara, fire års funksjonstid
3. Ungdomsrådet: 12 medlemmer og vara, to års funksjonstid
4. Innvandrerutvalget: 5 medlemmer og vara, to års funksjonstid


Mandat for innbyggerråd

Rådene skal være partipolitisk uavhengige, rådgivende organer for kommunen, og skal bidra til at deres respektive målgrupper blir hørt i kommunale beslutningsprosesser gjennom åpen, bred og tilgjengelig medvirkning. Rådene skal ta opp saker som vedkommer deres respektive målgrupper i kommunen. Rådene er en del av den løpende politisk saksbehandling i Øvre Eiker kommune, og har faste møter i forkant møter i de ordinære, politiske beslutningsorganene (kommunestyret, formannskapet, fagutvalg oppnevnt av kommunestyret). 

Rådene kan delta i andre prosesser i kommunen og bør for eksempel inkluderes i komiteer, utvalg og møter som gir innspill til administrasjon eller politikk om saker som angår deres respektive målgrupper. Rådene kan frivillig velge å engasjere seg på andre områder innenfor rammene av dette reglementet, lov og forskrift. Rådene opptrer da på egne vegne og for egen regning, hvis ikke kommunen har bestemt noe annet.  

Valgallmøter og valg av rådsmedlemmer 

Medlemmer til rådet velges av kommunestyret etter innstilling fra valgallmøter. Medlemmene av eldrerådet og rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser velges for fire år av gangen. Medlemmene av ungdomsrådet og innvandrerutvalget velges for to år av gangen. Valgallmøtene arrangeres i august og september det aktuelle valgåret. 

Valgallmøtene er todelt. I tillegg til å foreslå kandidater til rådene skal allmøtet utarbeide forslag til handlingsprogram for sitt felt. 

Øvre Eiker Ungdomsråd 

Ungdomsrådet er et lovpålagt utvalg, jfr kommunelovens § 5.2. 
Antall medlemmer: 12, to fra hver skolekrets
Antall varamedlemmer: 12, to fra hver skolekrets 
Hvem kan velges til medlemmer av ungdomsrådet: Alle innbyggere i Øvre Eiker kommune i alderen 13 – 18 år
Leder / nestleder: Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer. 
Funksjonsperiode: Hvert medlem / varamedlem velges for to år av gangen på valgallmøter som holdes i august / september. Det arrangeres valgallmøter hvert år med ca halvparten av medlemmene på valg. 
Årlig ledergodgjøring: 6.126 kr/år + møtegodtgjøring for hvert møte
Møtegodtgjøring medlemmer og nestleder: 968,- kr/møte
Antall møter pr år: 7, hvorav fire møter om våren og tre møter om høsten. 
Møtested: Rådhuset, Hokksund
Handlingsprogram: Valgallmøte foreslår et handlingsprogram på inntil 12 punkter. Ungdomsrådet skal hvert år presentere sitt handlingsprogram for kommunestyret. Kommunestyret behandler handlingsprogrammet som vedtakssak og kan bestemme at et eller flere punkter skal utredes eller gjennomføres av administrasjonen. 

Opprettet: 05.06.2019 17:13