Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ungdomsrådet

Løken, Line Therese Endret:12.01.2023 14:58

Møteplan

Klikk her for å se fullstendig møteplan for alle råd og utvalg


Ungdomsrådets medlemmer for perioden 2020/2022 - 2021/2023

Hokksund

2021-2023:         Emil Andreas Bellen Nordahl (nestleder), vara 

2020-2022:         Camilla Amalie Temtemoen Surland, vara Ragda

Røren

2021-2023:         Amr Khaled Alshafe, vara 

2020-2022:         Oda Kroken (leder), vara  

Vestfossen

2020-2022:         Andreas Aronsen, vara Kristos

2021-2023:         Hedda Bratås , vara Sigrid Sveaas

Fiskum

2021-2023:         Ingen representant

2020-2022:         Mina M Arnesen , vara Annisette Lillebuen Kvarme

Skotselv

2021-2023:         Håkon Jansen Moen, vara Isak Hilderhavn Standnes

2020-2022:         Isabella Lillebuen Kvarme, vara Ella Sønju 

Ormåsen

2021-2023:         Marcus Andre Holst, vara Runar Eliasen

2020-2022:         Maja Traet-Akermann, vara Ragda Abda


Øvre Eiker Ungdomsråd 

Ungdomsrådet er et lovpålagt utvalg, jfr kommunelovens § 5.2. 
Antall medlemmer: 12, to fra hver skolekrets
Antall varamedlemmer: 12, to fra hver skolekrets 
Hvem kan velges til medlemmer av ungdomsrådet: Alle innbyggere i Øvre Eiker kommune i alderen 13 – 18 år
Leder / nestleder: Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer. 
Funksjonsperiode: Hvert medlem / varamedlem velges for to år av gangen på valgallmøter som holdes i august / september. Det arrangeres valgallmøter hvert år med ca halvparten av medlemmene på valg. 
Årlig ledergodgjøring: 6.126 kr/år + møtegodtgjøring for hvert møte
Møtegodtgjøring medlemmer og nestleder: 968,- kr/møte
Antall møter pr år: 7, hvorav fire møter om våren og tre møter om høsten. 
Møtested: Rådhuset, Hokksund
Handlingsprogram: Valgallmøte foreslår et handlingsprogram på inntil 12 punkter. Ungdomsrådet skal hvert år presentere sitt handlingsprogram for kommunestyret. Kommunestyret behandler handlingsprogrammet som vedtakssak og kan bestemme at et eller flere punkter skal utredes eller gjennomføres av administrasjonen. 

Leder: ​Stina Sofie Evjen Moen 

Tlf: 975 95 400


Nestleder: Emil Andreas Bellen Nordahl 

Tlf: 953 09 211

Opprettet: 05.06.2019 17:13