Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Listeforslag

Grøner, Cathrine Endret:12.03.2019 12:19

Frist for levering

Mandag 1. april 2019 kl. 12:00

Fristen er absolutt. Det er ikke nok at forslagene er poststemplet innen fristen. De må være Servicesenteret på rådhuset i Hokksund i hende innen kl. 12:00 1.4.2019.

Innlevering

Listene må enten sendes via post eller leveres fysisk til Servicesenteret i rådhuset, Hokksund i åpningstiden (mandag – fredag kl. 08:00 – 15:00).

Dersom listeforslag skal leveres utenom åpningstiden for Servicesenteret, må dette avtales med valgstyret i forkant.

Ønsker dere å sende forslagene og vedlegg via post, send dem til:
Øvre Eiker kommune
Postboks 76
3301 Hokksund

Merk konvolutten med «Listeforslag, kommunestyrevalget 2019».

Type innsending

Forenklet
Partier som fikk 500 stemmer eller mer i Buskerud, eller minimum 5 000 stemmer på landsbasis ved forrige stortingsvalg, kan bruke forenklet innsending av listeforslag. Les mer på www.valg.no.

Forenklet innsending (Valgloven § 6-3 (1)) innebærer at forslaget bare trenger underskrifter fra 2 styremedlemmer i partiets lokallag. Underskriverne må ha stemmerett i Øvre Eiker kommune.

Partier som trenger kun to underskrifter på listeforslaget

  • Partier registrert i partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i Øvre Eiker kommune eller 5 000 stemmer i hele landet. 
  • Partier som er registret i partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

Ordinær
Dersom dere ikke oppfyller kravene til forenklet innsending, må dere bruke ordinær innsending av listeforslaget. Les mer om dette i Valgloven § 6-3 (2).

Ved ordinær innsending må partiet ha minimum 300 underskrifter fra personer med stemmerett i Øvre Eiker kommune.

Partier som trenger 300 underskrifter til kommunestyrevalget

  • Partier/ grupper som ikke står i partiregisteret.
  • Partier/ grupper som fikk færre enn 500 stemmer i Øvre Eiker kommune eller 5 000 stemmer totalt i hele landet ved forrige stortingsvalg.

Alle som skriver under på listeforslaget må ha stemmerett i Øvre Eiker kommune.

Blant de som har skrevet under på listeforslaget må det komme tydelig frem hvem som er tillitsvalgt og vararepresentant.  Disse må ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

Liste og vedlegg

Last ned følgende dokumenter, fyll ut og lever eller send inn:

Hjelp til å fylle ut lista

Slik fyller dere ut listeforslaget

Overskriften skal være navnet på partiet eller gruppen som leverer forslaget.
Registrerte partier må ha partiets registrerte navn som overskrift. Det skal ikke stå Øvre Eiker + "partinavn" i overskriften.

For uregistrerte partier må overskriften ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller overskriften på andre listeforslag i Øvre Eiker.

Kandidatene som stiller til valg må være ført opp på listeforslaget. Kandidatene kan ikke stille til valg for flere partier eller grupper til samme valg. Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene skal stå på listeforslaget.

Antall kandidater
Listeforslaget ved kommunestyrevalget skal være utfylt med minimum 7 kandidater og maksimum 43 kandidater. Av disse kan inntil 6 kandidater gis et stemmetillegg. Kandidater med stemmetillegg skal stå med uthevet skrift og/eller store bokstaver øverst på listeforslaget.

Slik fyller dere ut vedleggene
Dette må vedleggene inneholde:

  • Vedlegg 1: Kontaktinformasjon til de som har skrevet under på listeforslaget
  • Vedlegg 2: Kandidatenes navn og fødselsdato
  • Eventuelle vedlegg: Erklæring fra kandidater som ikke er folkeregistrert i kommunen når listeforslaget leveres på at de vil ha riktig folkeregistrert adresse på valgdagen

Etter at lista er levert

Når listeforslagene er mottatt og kontrollert, kontakter valgsekretariatet foreslåtte kandidater.

Etter at fristen for å be seg fritatt utløper, behandler valgstyret listeforslagene til godkjenning på møtet 8. mai 2019.

Har du spørsmål om listeforslagene eller om valget 2019? Send e-post til post@oeiker.no

Opprettet: 12.03.2019 11:42