Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Offentlig innsyn

Grøner, Cathrine Endret:28.03.2022 15:49

Postlistene til Øvre Eiker kommune inneholder fra 4. april 2022 tekstdokumenter, i tillegg til de vanlige opplysningene i postlista. Vi legger selvsagt ikke ut dokumenter som inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, eller er unntatt offentlighet av andre årsaker. Noen dokumenter vil ikke bli publisert, selv om de ikke er unntatt fra offentlighet. Disse kan du få innsyn i ved å sende en innsynsforespørsel.

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Offentlig postjournal / postlister gir en oversikt over post sendt til og fra kommunen. Den inneholder ikke opplysninger som er underlagt taushetsplikt eller er unntatt fra offentlighet.

Alle saksdokumenter, journaler og lignende registre i kommunen er åpne for innsyn dersom det ikke er gjort unntak i lov eller i forskrift. Selv om et dokument kan være unntas fra offentlighet skal kommunen likevel vurdere om dokumentet bør kunne offentliggjøres helt eller delvis (meroffentlighet).

Alle kan kreve innsyn

Du kan bli nekta innsyn i interne dokument, men som hovedregel skal du likevel få innsyn i:

  • Saksliste eller saksdokument til kommunestyre eller anna kommunalt folkevalgt organ
  • Dokumenter til/fra kommunen sitt kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon
  • Dokument til/fra enheter i administrasjonen som har selvstendig råderett for saken dokumentet gjelder

Aktuelle lover og lenker

Kriterier til krav om innsyn

Innsynskravet må gjelde en bestemt sak eller en rimelig utstrekning av saker av en bestemt art

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle innsynskravet så raskt som mulig. Det vil normalt si samme dag, eller innen 1 - 3 arbeidsdager. Dersom du ikke har fått svar innen 5 arbeidsdager fra kommunen fikk kravet ditt, er det å regne som et avslag

Klagerett

Dersom du får avslag på krav om innsyn, kan du klage til Statsforvalteren. Klagefristen er tre uker fra avslaget er mottatt. En eventuell klage skal sendes Øvre Eiker kommune, som behandler klagen og videresender den til Statsforvalteren dersom vedtaket opprettholdes.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om innsyn, eller ønsker å klage, kan du sende en e-post til post@ovre-eiker.kommune.no.

Du leter kanskje også etter:


Opprettet: 28.03.2022 15:37