Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Søknader og skjema

Evry-admin2 Endret:30.10.2020 13:28

Dersom du skal søke om en tjeneste innen helse og omsorg, kan du i de fleste tilfeller benytte skjemaet "Helse- og omsorgstjenester - hovedsøknadsskjema" i listen under. Søknad om bolig, økonomiske ytelser eller henvisning til fysioterapeut, ergoterapeut eller psykisk helsehjelp har egne søknadsskjemaer, som også finnes i listen under.

 
Arbeidstillatelse - arbeidsvarslingsplan
Barnehage-, SFO- og skoleinnmelding
Boligtilskudd - søknad (skjermdialog)
Byggesøknadsskjemaer
Enkeltvedtak - klage (skjermdialog)
Fravær - krav om sletting av gyldig fravær (skjermdialog)
Fritidskontakt - søke om å bli støttekontakt
Fritidskontakt - søknad om å få støttekontakt
Gravetillatelse søknadsskjema
Helse- og omsorgstjenester - hovedsøknadsskjema
Henvendelsesskjema til familieteam
Henvisning ergo- fysioterapi
Interpellasjon til kommunestyret (skjermdialog)
Karakterer - klage (skjermdialog)
Kommunal bolig - søknad (skjermdialog)
Kommunestyret - spørsmål til spørretimen (skjermdialog)
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad (skjermdialog)
Kulturskole - søknad om inntak (skjermdialog)
Ledig stilling - søknad (skjermdialog)
Ledsagerbevis - søknad (skjermdialog)
Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking)
Meddommer - kandidat til verv
Motorferdsel i utmark - søknad (skjermdialog)
Offentlig høring - høringssvar(skjermdialog)
Omsorgslønn - søknad (skjermdialog)
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad (skjermdialog)
Permisjon fra undervisning - søknad (skjermdialog)
Personopplysninger - innsyn, retting, sletting og innsigelse
Psykisk helse - Henvisning til Øvre Eiker-Hjelpa
Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak (skjermdialog)
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (skjermdialog)
Serveringsbevilling - søknad (skjermdialog) ikke LOS
Skjenkebevilling - søknad (skjermdialog)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement) (skjermdialog)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) (skjermdialog)
Skole - melding om skolebytte ved flytting (skjermdialog)
Skole - søknad om bytte av skole (skjermdialog)
Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern)
Søknad om TT-kort
Tinglyste matrikkelenheter - krav om sammenslåing (skjermdialog)
Trygde-/omsorgsbolig - søknad (skjermdialog)
Utslippstillatelse - søknad (skjermdialog)
Økonomisk stønad - søknad (skjermdialog)

Opprettet: 05.09.2013 13:41