Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bostøtte

  Endret:11.03.2021 10:57

​​​Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for dem som har høye boutgifter og lav inntekt.  Bostøtte er en rettighet, og det er enkelt og ubyråkratisk å søke. Husbanken forvalter ordningen, men det er kommunen som mottar og behandler søknadene.

Målgruppe

Hvem kan få bostøtte? Har du høye boutgifter og lav inntekt, kan du kvalifisere for bostøtte. Alle over 18 år kan få støtte, med unntak av studenter uten barn og militære. Disse har egne ordninger. Boligen du søker bostøtte for, må være en godkjent helårsbolig. I tillegg må det være en selvstendig bolig med bad/toalett, kjøkkenfunksjon og egen inngang. Hvis du leier et rom i en annens bolig, kvalifiserer du altså ikke for bostøtte. Størrelsen på bostøtten er tilpasset de reelle utgiftene og inntektene i husstanden. Støtten øker når utgiftene øker og reduseres når inntektene øker, men det er en nedre og en øvre grense for hvor mye støtte du kan få. Du må betale en del av boutgiftene selv. Størrelsen på denne egenandelen er avhengig av husstandens samlede inntekt. I boutgiftene inngår blant annet husleie, fellesutgifter i borettslag, renter, avdrag og vanlige gebyrer på boliglån samt en del andre utgifter for dem som bor i enebolig. 

Kriterier

Bostøtten er behovsprøvd, og det er skattbar inntekt fra siste tilgjengelige ligning som legges til grunn.  Alle som har lav inntekt og høye boutgifter, bør derfor ta kontakt med bostøtteansvarlig i kommunen for å høre om en kan være støtteberettiget for bostøtte.

Opprettet: 21.04.2015 21:32