Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

For arbeidsgivere

  Endret:02.08.2018 14:04

​​​Som arbeidsgiver må du kjenne regelverket for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning, herunder arbeidsgivers plikter vedrørende beregning, innsending av oppgaver og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Frister

Hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november skal arbeidsgiver sende inn terminoppgave som viser arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk i de to foregående måneder. Beløpet forfaller til betaling samme dag.

Betaling skjer til skatteoppkreverens bankkonto. KID-nummeret står nederst til venstre på den tilsendte giroen. KID-nummer kan også fås ved henvendelse til skatteoppkreveren eller på www.skatteetaten.no.

Oppgjørsliste for utleggstrekk og betaling av foretatt trekk skal være innsendt innen de forfallsdatoer som gjelder for betaling av forskuddstrekk, se ovenfor.

Innen 31. januar i året etter inntektsåret sender arbeidsgiver innberetning av lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave (følgeskriv til lønns- og trekkoppgave). For manuelle oppgaver er fristen 20. januar.

Arbeidsgiverkontroll og veiledning

Skatteoppkreveren kontrollerer at arbeidsgivere gjennomfører forskuddstrekk og utleggstrekk etter skattebetalingslovens og folketrygdlovens bestemmelser. Skatteoppkreveren kontrollerer også at Regnskapsloven og opplysningsplikten i Folketrygdloven overholdes.

Skatteoppkreveren gjennomfører også veiledning av arbeidsgivere innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Informasjon og veiledning gis til nyetablerte virksomheter.
 

Opprettet: 05.12.2013 15:22