Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Innkjøp og økonomi

  Endret:09.11.2020 07:38

 

 

 Aktuelt om skatt og økonomi

Tilfredsstillende økonomisk resultat i Øvre Eiker kommune i 2020

​Øvre Eiker kommune har 15. februar overlevert regnskapet til Viken kommunerevisjon for revidering. Kommunen samlet hadde et netto driftsresultat på 1.2 millioner kroner, noe som er i tråd med revider...

Har du innspill til kommunebudsjettet for 2021?

Formannskapet behandlet 11. november kommunedirektørens forslag til budsjettet for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 med mål, delmål og strategier. Planen er nå ute på høring. Har du innspill, la oss ...

Slik vil politikerne bruke penger i 2021

​Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 ble behandlet i formannskapet 11. november. Grunnet koronapandemien ble møtet gjennomført digitalt. 

Skatteoppkreveren i Eiker stenger 28. oktober

Skatteoppkreveren i Eiker stenges permanent den 28. oktober 2020. Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten alle skatteoppkreveroppgaver som utføres i kommunen i dag. Alle henvendelser må derfor ...

Nye rutiner for ubetalte krav

​Fra oktober 2020 så har vi en ny samarbeidspartner for innfordring som skal i vareta Øvre Eiker kommune sine ubetalte krav.

​Kontaktinformasjon

Postadresse: Rådhuset, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, 3300 Hokksund

Kommunale gebyrer

Gå til gebyrheftet


Opprettet: 18.09.2013 08:05