Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skatt og økonomi

  Endret:02.08.2018 13:56

 

 

 Aktuelt om skatt og økonomi

6 millioner overskudd i 2019

​Tertialrapport 2/2019 ble behandlet av Formannskapet 25. september, i ærverdige omgivelser i Falchegården i Gamle Hokksund. Kommunedirektøren la frem en rapport som viser et overskudd i 2019 på 6,0 m...

Lærernormen oppfylles fra høsten 2019

I forbindelse med behandling av tertialmelding 1 i 2019, foreslår rådmannen å styrke budsjettrammen til Oppvekst med 2,5 millioner kroner.

Skatteoppkreveren blir i Øvre Eiker

​Kommunestyret har vedtatt at skatteoppkreverkontoret blir i Øvre Eiker, og at kommunedirektøren skal gå i dialog med tre andre kommuner for å komme til enighet om en vertskommuneavtale

Gebyr på papirfaktura

​Øvre Eiker kommune har fra mars 2019 innført ett fakturagebyr på kr 50,- for alle som fortsatt mottar fakturaen i brevform i postkassen.

Diskuterte skatteoppkreverens framtid

Partssammensatt utvalg og formannskapet behandlet onsdag 8. mai en sak om hva som skal skje med skatteoppkreverkontoret i Øvre Eiker etter at Nedre Eiker kommune trekker seg ut av vertskommunesamarbei...

​Kontaktinformasjon

Skatteoppkrever: Leon Grinde
Telefon: 32 25 10 00
Fax: 32 25 10 79
E-post
Postadresse: Rådhuset, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, 3300 Hokksund

Innbetalinger

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift
For Øvre Eiker: 6345.06.06245
For Nedre Eiker: 6345.06.06253

Kommunale gebyrer

Gå til gebyrheftet


Opprettet: 18.09.2013 08:05