Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Reduksjon eller fritak for skatt

Grøner, Cathrine Endret:09.10.2018 19:02

Som hovedregel skal man betale skatt. I visse tilfeller kan du søke om å få redusert skatten eller slippe å betale skatt.

​Likning må være foretatt, og det må være ett eller flere konkrete forhold som gir grunn til å få ettergitt skattekravet. Det kan være uforutsette og alvorlige hendinger som for eksempel dødsfall, særlig alvorlig eller langvarig sykdom eller varig invaliditet. I inntektsåret kan det gis utsettelse med innbetaling av utskrevet forskuddsskatt eller fritak for forskuddstrekk. Her vil endelig avgjørelse først kunne foretas når likningen er fastsatt.

Om søknadsprosessen

Kopi av selvangivelse for de siste to årene, eventuelt siste likning. ​Søknader behandles fortløpende. Formannskapet treffer avgjørelsen for ettergivelse av skatt inntil kr. 200 000. I saker som gjelder beløp over kr. 200 000, har Skattedirektoratet avgjørelsesmyndigheten.

Klagemulighet

​Det er ingen lovbestemt rett til å klage til et annet forvaltningsorgan. Det kan klages på feil saksbehandling til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke omgjøre vedtaket, men kan gi medhold i at saksbehandlingen har vært feil. I så fall skal saken tilbake til ny behandling i skatteutvalget. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst, eller at situasjonen har endret seg.
Opprettet: 09.10.2018 19:00