Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Restskatt - betaling og innkreving

  Endret:02.08.2018 20:42

Restskatt oppstår fordi det er betalt for lite skatt.

En klage har ikke oppsettende virkning. Restskatten må betales selv om likningen påklages. Restskatt over kr 1 000 forfaller til betaling i to terminer. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto.

KID-nummer kan ved manglende giro fås ved henvendelse til skatteoppkreveren eller på www.skatteetaten.no.
Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Dersom kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader påløpe i henhold til gjeldende rett.

Eventuell klage på likningen sendes til skattekontoret. Fremgangsmåte ved klage; se skatteetaten.no
 

Opprettet: 09.12.2013 09:24