Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Restskatt - betaling og innkreving

  Endret:09.10.2018 18:59

Restskatt oppstår fordi det er betalt for lite skatt.

En klage har ikke oppsettende virkning. Restskatten må betales selv om likningen påklages. Restskatt over kr 1 000 forfaller til betaling i to terminer. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto.

KID-nummer kan ved manglende giro fås ved henvendelse til skatteoppkreveren eller på www.skatteetaten.no.
Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Dersom kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader påløpe i henhold til gjeldende rett.

Eventuell klage på likningen sendes til skattekontoret. Fremgangsmåte ved klage; se skatteetaten.no

Manglende godskriving av forskuddstrekk på avregningen

Sammen med klagen vedlegges kopier av lønnsslipper og eventuelle lønns- og trekkoppgaver. Utlignet restskatt med rentetillegget må allikevel betales innen fristen. Blir skatten ikke innbetalt, og det etter klage likevel blir restskatt, vil denne bli belastet med forsinkelsesrenter fra og med det tidspunkt den opprinnelige restskatten forfalt (ved en eventuell forhøyelse vil kun den delen som utgjør økningen få nytt forfall).

Klage på ligningen

Klage på ligningen rettes til skattekontoret. Dersom du f.eks ikke har fått med alle fradrag eller har blitt lignet i feil klasse, må du sende din klage til Skattekontoret innen fristen for klage, som normalt er 6 uker etter utlegg av skatteoppgjøret.


Opprettet: 09.12.2013 09:24