Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Regler rundt innkjøp

Grøner, Cathrine Endret:19.08.2020 14:22

Kommunen forholder seg til Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forskrift om Offentlige anskaffelser (FOA) i sitt innkjøpsarbeid.

Regelverket gjelder når oppdragsgiver inngår en vare-, tjeneste- eller bygge og anleggskontrakt med en verdi som er lik, eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva.

De grunnleggende prinsippene i regelverket er:

  • konkurranse,
  • likebehandling, 
  • forutberegnelighet,
  • etterprøvbarhet og 
  • forholdsmessighet.

Lenker til fullstendig regelverk

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)

I tillegg har kommunen utarbeidet en anskaffelsesstrategi som legger føringer for kommunens innkjøpsarbeid i perioden 2018-2021 - klikk her for å åpne strategidokumentet.

Opprettet: 05.03.2019 17:34