Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fokusområder

  Endret:31.07.2018 14:55

PP-tjenesten er veiledere i arbeidet med å implementere LP-modellen (Læringsmiljø og Pedagogisk analyse) i barnehager og skoler i kommunen.

Utviklingsarbeidet med LP-modellen foregår i samarbeid med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Læringsmiljøsenteret, og startet opp i 2009 i fem av kommunens skoler. I 2013 startet veiledningen i de kommunale barnehagene.​ I 2014 startet de siste 3 skolene i kommunen med LP-modellen.

LP-modellen har som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle. Lærerne samarbeider i lærergrupper etter spesielle prinsipp, og alle lærerne ved skolen deltar.

Modellen omfatter:

  • analyse og refleksjon i et systemperspektiv
  • tiltaksutvikling
  • evaluering

Hensikten er å skape læringsmiljø som gir gode betingelser for sosial og skolefaglig læring uavhengig av barn og unges forutsetninger.

Kunnskapsgrunnlaget for LP-modellen er systemteori. Systemperspektiver er vesentlig for å kunne gi forståelse til hvordan barn og unge opplever læringsmiljøet, hvilken atferd og læringsresultater de oppnår og hvordan atferdsproblemer og manglende læring kan møtes på en hensiktsmessig måte. Barn og unges atferd og læring henger sammen med en rekke forhold eller faktorer i, og omkring, de situasjoner der barn og unge befinner seg.

 

Sakkyndighetsarbeid

PP-tjenesten legger vekt på forebygging og systemisk innsats i barnehager og skoler. Vi har som mål å jobbe sammen med barnehager, skoler og andre kommunale tjenester for å fremme  tidlig innsats, inkludering og tilpasset opplæring.

Behovet for særskilte tiltak for barn og unge søkes redusert gjennom kompetanseheving, fleksibel organisering og variert og tilpasset opplæring.

PP-tjenesten har faste kontaktmøter i barnehager og skoler hvor utfordringer på system- og individnivå drøftes.

Barnehager og skoler skal alltid drøfte saker før henvisning til PP-tjenesten skjer. De skal ha prøvd ut tiltak, evaluert og dokumentert disse i en pedagogisk rapport før henvisning.

PP-tjenesten er sakkyndig instans for vedtak på følgende områder:

  • Framskutt / utsatt skolestart § 2-1
  • Fritak fra opplæringsplikta § 2-1
  • Rett til spesialundervisning i grunnskolen § 5-1
  • Rett til spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn § 5-7
  • Rett til spesialundervisning på grunnskolens område § 4A-2

Sakkyndighetsarbeidet består i å utrede barn og unges vansker knyttet til læring, vurdere utbytte av ordinær undervisning og gi råd om mål og tiltak.

 

Relasjonskompetanse

 ​I Øvre Eiker er relasjonskompetanse en grunnholdning og et bevisst perspektiv for alle som arbeider med barn og ungdom.
 

Opprettet: 10.01.2014 10:02